Vårhälsning från föräldraföreningen

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer läsårets fjärde hälsning från föräldraföreningen. Den finns även tillgänglig som pdf här.

Välkomna på möte den 25 april

Skolan har en obligatorisk kväll – ”Vårkväll!” – den 25 april klockan 17.00-19.00. Efter skolans aktiviteter är alla årskursombud och andra intresserade föräldrar välkomna på möte klockan 19.00-20.00. Skolledningen kommer att vara representerad.

Dagordning:

 1. Hur fungerar läxorna idag? Hur kan föräldrar och skola samverka kring läxor?  (25 minuter)
 2. Förberedelser inför Vinsta grundskolas dag. Viktigt att minst ett årskursombud från varje årskurs deltar. Ombuden ska fördela arbetet inom sina årskurser och på mötet går vi igenom vad som ska göras. Information om försäljning och aktiviteter finns redan nu på https://vgff.se/vinstaskolansdag/ (25 minuter)
 3. Övriga frågor (10 minuter)

Vi ses i personalrummet där det kommer att finnas kaffe, te och fikabröd. Mejla till kontakt@vgff.se senast den 20 april och meddela om du kommer.

Föräldravandringarna

Föräldraföreningen har etablerat kontakt med fältassistenterna i Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta. Fältassistenterna ber vandrande föräldrar att ringa om de ser pågående fester eller mycket ungdomar ute. Telefonnummer finns på informationskorten där ni hämtar västar eller på vår webbplats https://vgff.se/foraldrarvandring/

Bilfria veckor i maj

Från den 14 maj till den 25 maj arrangerar skolan och föräldraföreningen bilfria veckor. Då uppmuntrar vi de barn, familjer och personal som kan att gå eller cykla till skolan. Eleverna kommer att få trafikundervisning på skoltid och föräldraföreningen planerar ett evenemang (inte riktigt klart än…) på skolgården som uppstart. Dessa veckor kommer vi att bemanna drop-off-zonen både på för- och eftermiddagar för att påminna om parkeringsförbudet där. OBS! Under mars och april har föreningen fått rapporter om att parkeringsbolagen har ökat sin närvaro för att få bukt med bilar som felaktigt lämnas (drop-off-zon, trottoar, gångväg) vid Vinsta grundskola och förskolan Björkbacken.

Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

Vinterhälsning från föräldraföreningen

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer läsårets tredje hälsning från föräldraföreningen. Den finns även tillgänglig i pdf format här.

Vi har fått en gåva – nu blir det ateljé och extra bidrag till utflykter

2015 beslutade Utbildningsnämnden att Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan skulle bilda enheten Vinsta grundskola. Vinstagårdsskolan hade då en inaktiv föräldraförening som fått in sina sista medlemsavgifter 2012. Nu ska den lösas upp och vi har fått överta deras kvarvarande medel på 28 347 kronor. Vi är mycket tacksamma för denna stora gåva. Vi kan nu:

 • Bidra med 20 000 kronor till en ateljé i Klubbens lokaler, utifrån skolans önskemål. Alla elever i åk 1-5 ska få tillgång till ateljén både på skoltid och fritidstid. Pengarna går till stafflin, torkställningar, målarutrustning och eventuellt en drejskiva. Ateljén blir färdig under våren.
 • Vara extra generösa mot de årskurser som sökt vårt bidrag för att kunna besöka museum eller göra andra utflykter med eleverna.

Välkomna på möte den 25 april

Skolan har beslutat att ha en obligatorisk kväll – ”Vår kväll!” – för alla elever den 25 april klockan 17.00-19.00. (Denna kväll ersätter skoldagen den 30 april, som är en klämdag. Skolan kommer ge mer info om detta.) Vi föräldrar är inbjudna till kvällsaktiviteterna. Efter skolans aktiviteter är alla årskursombud – och andra intresserade föräldrar – välkomna på årskursombudsmöte klockan 19.00-20.00. Vi ses i personalrummet. Då ska vi bland annat förbereda Vinsta grundskolas dag. Mejla till kontakt@vgff.se och meddela om du kommer senast den 20 april.

Föräldravandringarna

Nu finns tiderna för vårens vandringar på vår hemsida. Nytt för denna termin är att vi kommer att rikta vandringarna mot Spånga centrum där det finns stort behov av ökad vuxennärvaro. Läs mer på https://vgff.se/foraldrarvandring/

Planering för våren

 

6 mars Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.
25 april Årskursombudsmöte 19.00-20.00 – för årskursombud och andra
intresserade föräldrar
23 maj Vinsta grundskolas dag kl 18.00-20.00
5 juni Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.

Julhälsning till personalen på skolan

Sista veckan innan jullovet bjöd vi all personal på Vinsta
grundskola östra på glögg, julmust, pepparkakor och lussebullar.
På detta sätt ville vi visa vår uppskattning för det
proffsiga jobb de gör med våra barn och önska god jul.

Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

Protokoll från årskursombudsmöte HT-2017

Nu kan du läsa protokollet från årskursombudsmötet den 7 November. Samtliga klasser var representerade och utöver det ett antal intresserade föräldrar. Från skolan var rektor Fredrik och biträdande rektor Mimmi närvarande. Protokollet i sin helhet hittar du här.

Följande diskuterades:

 • Individuella utvecklingsplaner
 • Skolans informationskanaler
 • Utvärdering av årets skolfoto
 • Bilfria veckor och övriga trafikfrågor
 • Föräldravandringarna
 • Under övriga frågor diskuterades skolmaten

 

Föreläsning mot mobbning på Björnbodaskolan

Björnbodaskolans föräldraförening bjuder in till en föreläsning om hur man kan samverka för att få en skola utan mobbning.

De hälsar att även föräldrar från Vinsta grundskola är varmt välkomna, och det tackar vi för!

Föreläsningen är kostnadsfri. Intresserade anmäler sig på: e-post forelasning@bjornbodaskolansforaldraforening.se.

Föreläsare: Claes Jenninger. Han är lärare, pappa och författare till boken ”En skola fri från mobbning”.
Datum: Tisdag 5 december 2017
Tid: 18.30
Plats: Matsalen Björnbodaskolan, Skogsnävegränd 3
För mer information se: :www.bjornbodaskolansforaldraforening.se.

Hösthälsning

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,
Här kommer läsårets andra hälsning från föräldraföreningen.

Välkommen på möte den 7 november (veckan efter höstlovet)
Den 7 november har vi möte för årskursombud och alla andra intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.30-20.00. Anmäl dig till mötet senast den 3 november på kontakt@vgff.se Skolledningen kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser. Vi bjuder på fika. Dagordning:

 1. Samtal kring elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP-samtalen). Varför finns de? Hur upplever vi föräldrar dem? Vad är bra? Vad kan bli bättre? (20 minuter)
 2. Hur fungerar skolans informationskanaler? (20 minuter)
 3. Utvärdering av årets skolfoto (10 minuter)
 4. Bilfria veckor under våren. (15 minuter)
 5. Föräldravandringarna. (10 minuter)
 6. Övriga frågor. (15 min)


Årsmötet och ny styrelse
Ett 60-tal föräldrar lyssnade på Trafikverket och grundskolechef Gunnar Wohlin i sam­band med vårt årsmöte den 20 september. Tack alla ni som kom för visat intresse. För er som inte hade möjlighet att vara med, finns Trafikverkets presentation här. Gunnars presentation får vi inte sprida eftersom det innehöll arbets­material. Under kvällen valdes ny styrelse och ni hittar oss här: https://vgff.se/styrelsen/


D
rop-off-zonen
Vad får man egentligen göra i drop-off-zonen på Vinstavägen, undrar en del föräldrar? Jo, det är stoppför­bud men man får stanna och släppa av eller hämta upp sitt barn. Man får INTE parkera och lämna bilen i zonen. Inte ens en jättekort stund.

Vi får rapporter om att det fungerar hyfsat på morgnarna. Sämre på eftermiddagarna då bilar parkerar både i och intill zonen. Det skapar en stökig trafiksituation och därmed otrygghet för barnen som ska gå hem från skolan.

Nu måste vi hjälpas åt om zonen ska få vara kvar! I vecka 42 kommer vi i styrelsen och representanter från skolledningen att stå i zonen på morgonen för att påminna om vad som gäller.


Bli medlem

Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar. Förra läsåret fick föreningen in medlemsavgift för 37 procent av barnen. I år har vi redan något fler betalande medlemmar än så, men vi vill alltså bli fler. Med ett större medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler aktiviteter. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden
för vår verksamhet!

För dig som har glömt att betala finns inbetalningskort nedan.

Eller betala via swish på nummer 1230337881 eller skanna QR-koden här intill i swish-appen.qr-swish

Avgiften är 100 kr per elev och år. Ange elevens namn och klass.  Vi önskar din betalning senast den 30 november.


Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

pg-vgff

%d bloggare gillar detta: