Vinterhälsning från föräldraföreningen

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer läsårets tredje hälsning från föräldraföreningen. Den finns även tillgänglig i pdf format här.

Vi har fått en gåva – nu blir det ateljé och extra bidrag till utflykter

2015 beslutade Utbildningsnämnden att Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan skulle bilda enheten Vinsta grundskola. Vinstagårdsskolan hade då en inaktiv föräldraförening som fått in sina sista medlemsavgifter 2012. Nu ska den lösas upp och vi har fått överta deras kvarvarande medel på 28 347 kronor. Vi är mycket tacksamma för denna stora gåva. Vi kan nu:

 • Bidra med 20 000 kronor till en ateljé i Klubbens lokaler, utifrån skolans önskemål. Alla elever i åk 1-5 ska få tillgång till ateljén både på skoltid och fritidstid. Pengarna går till stafflin, torkställningar, målarutrustning och eventuellt en drejskiva. Ateljén blir färdig under våren.
 • Vara extra generösa mot de årskurser som sökt vårt bidrag för att kunna besöka museum eller göra andra utflykter med eleverna.

Välkomna på möte den 25 april

Skolan har beslutat att ha en obligatorisk kväll – ”Vår kväll!” – för alla elever den 25 april klockan 17.00-19.00. (Denna kväll ersätter skoldagen den 30 april, som är en klämdag. Skolan kommer ge mer info om detta.) Vi föräldrar är inbjudna till kvällsaktiviteterna. Efter skolans aktiviteter är alla årskursombud – och andra intresserade föräldrar – välkomna på årskursombudsmöte klockan 19.00-20.00. Vi ses i personalrummet. Då ska vi bland annat förbereda Vinsta grundskolas dag. Mejla till kontakt@vgff.se och meddela om du kommer senast den 20 april.

Föräldravandringarna

Nu finns tiderna för vårens vandringar på vår hemsida. Nytt för denna termin är att vi kommer att rikta vandringarna mot Spånga centrum där det finns stort behov av ökad vuxennärvaro. Läs mer på https://vgff.se/foraldrarvandring/

Planering för våren

 

6 mars Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.
25 april Årskursombudsmöte 19.00-20.00 – för årskursombud och andra
intresserade föräldrar
23 maj Vinsta grundskolas dag kl 18.00-20.00
5 juni Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.

Julhälsning till personalen på skolan

Sista veckan innan jullovet bjöd vi all personal på Vinsta
grundskola östra på glögg, julmust, pepparkakor och lussebullar.
På detta sätt ville vi visa vår uppskattning för det
proffsiga jobb de gör med våra barn och önska god jul.

Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

Protokoll från årskursombudsmöte HT-2017

Nu kan du läsa protokollet från årskursombudsmötet den 7 November. Samtliga klasser var representerade och utöver det ett antal intresserade föräldrar. Från skolan var rektor Fredrik och biträdande rektor Mimmi närvarande. Protokollet i sin helhet hittar du här.

Följande diskuterades:

 • Individuella utvecklingsplaner
 • Skolans informationskanaler
 • Utvärdering av årets skolfoto
 • Bilfria veckor och övriga trafikfrågor
 • Föräldravandringarna
 • Under övriga frågor diskuterades skolmaten

 

Föreläsning mot mobbning på Björnbodaskolan

Björnbodaskolans föräldraförening bjuder in till en föreläsning om hur man kan samverka för att få en skola utan mobbning.

De hälsar att även föräldrar från Vinsta grundskola är varmt välkomna, och det tackar vi för!

Föreläsningen är kostnadsfri. Intresserade anmäler sig på: e-post forelasning@bjornbodaskolansforaldraforening.se.

Föreläsare: Claes Jenninger. Han är lärare, pappa och författare till boken ”En skola fri från mobbning”.
Datum: Tisdag 5 december 2017
Tid: 18.30
Plats: Matsalen Björnbodaskolan, Skogsnävegränd 3
För mer information se: :www.bjornbodaskolansforaldraforening.se.

Hösthälsning

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,
Här kommer läsårets andra hälsning från föräldraföreningen.

Välkommen på möte den 7 november (veckan efter höstlovet)
Den 7 november har vi möte för årskursombud och alla andra intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.30-20.00. Anmäl dig till mötet senast den 3 november på kontakt@vgff.se Skolledningen kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser. Vi bjuder på fika. Dagordning:

 1. Samtal kring elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP-samtalen). Varför finns de? Hur upplever vi föräldrar dem? Vad är bra? Vad kan bli bättre? (20 minuter)
 2. Hur fungerar skolans informationskanaler? (20 minuter)
 3. Utvärdering av årets skolfoto (10 minuter)
 4. Bilfria veckor under våren. (15 minuter)
 5. Föräldravandringarna. (10 minuter)
 6. Övriga frågor. (15 min)


Årsmötet och ny styrelse
Ett 60-tal föräldrar lyssnade på Trafikverket och grundskolechef Gunnar Wohlin i sam­band med vårt årsmöte den 20 september. Tack alla ni som kom för visat intresse. För er som inte hade möjlighet att vara med, finns Trafikverkets presentation här. Gunnars presentation får vi inte sprida eftersom det innehöll arbets­material. Under kvällen valdes ny styrelse och ni hittar oss här: https://vgff.se/styrelsen/


D
rop-off-zonen
Vad får man egentligen göra i drop-off-zonen på Vinstavägen, undrar en del föräldrar? Jo, det är stoppför­bud men man får stanna och släppa av eller hämta upp sitt barn. Man får INTE parkera och lämna bilen i zonen. Inte ens en jättekort stund.

Vi får rapporter om att det fungerar hyfsat på morgnarna. Sämre på eftermiddagarna då bilar parkerar både i och intill zonen. Det skapar en stökig trafiksituation och därmed otrygghet för barnen som ska gå hem från skolan.

Nu måste vi hjälpas åt om zonen ska få vara kvar! I vecka 42 kommer vi i styrelsen och representanter från skolledningen att stå i zonen på morgonen för att påminna om vad som gäller.


Bli medlem

Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar. Förra läsåret fick föreningen in medlemsavgift för 37 procent av barnen. I år har vi redan något fler betalande medlemmar än så, men vi vill alltså bli fler. Med ett större medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler aktiviteter. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden
för vår verksamhet!

För dig som har glömt att betala finns inbetalningskort nedan.

Eller betala via swish på nummer 1230337881 eller skanna QR-koden här intill i swish-appen.qr-swish

Avgiften är 100 kr per elev och år. Ange elevens namn och klass.  Vi önskar din betalning senast den 30 november.


Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

pg-vgff

Bilfri vecka 18 – 22 september

Föräldraföreningen i Vinsta grundskola östra ordnar tillsammans med skolledningen och trafikkontoret en bilfri vecka med start den 18 september. Vi hoppas att så många elever och personal går, cyklar eller åker kollektivt till och från skolan.

Varför bilfri vecka?

På morgonen är det många barn och bilar i rörelse utanför skolan. Tillsammans kan vi bidra till en säkrare trafikmiljö
och skapa möjligheter för fler barn att gå eller cykla till skolan. Den bilfria veckan kan bli starten för en ny vana!

 • Barn som går eller cyklar till skolan får frisk luft, motion och blir piggare
 • De får en kul stund med mamma/pappa eller kompisarna
 • De får lättare att koncentrera sig i skolan

Vandrande skolbuss

Prova gärna att gå i vandrande skolbuss som innebär att flera familjer turas om att följa sina och andras barn till och
från skolan. Då blir barnen glada, föräldrarna får mer tid och barnen lär sig att vistas i trafiken. Titta gärna på filmen
och läs mer om vandrande skolbuss här: här:

Det här kan vi göra tillsammans:

 • Respektera barnens möjlighet att ta sig till skolan på ett tryggt och säkert sätt
 • Använda avlämningsplatser
  Om enda alternativet är att ta bilen, använd gärna avlämningsplatser en bit bort från skolan där du kan
  stanna och släppa av barnet eller tillsammans gå sista biten
 • Parkera och stanna 10 meter före ett övergångsställe eller korsning. Ställ inte bilen på någon trottoar.
 • Hålla hastigheten och köra försiktigt

Anmäl brister i trafikmiljön
via denna länk: här: Gärna med en kopia till skolledning och VGFF.

Nu hoppas vi på fortsatt engagemang i trafikfrågan och att vi tillsammans kan förbättra trafikmiljön runt skolan för
våra barn. Är ni intresserade av att engagera er hör gärna av er till oss.

Vi ses på vägen till skolan!
Har du frågor?
Kontakta oss gärna:

Har du frågor? Kontakta oss gärna: Skolledningen: fredrik.bostrom@stockholm.se

Föräldraföreningen: kontakt@vgff.se

Trafikkontoret: fariba.daryani@stockholm.se

%d bloggare gillar detta: