Föräldravandring skolavslutningen

Samling och information för föräldravandrare på tre fritidsgårdar onsdagen den 11 juni kl 19.30.

· Lyktan Hässelbytorg 7, 1 tr (till vänster om Ica-torget )

· Åkermyntan, Drivbänksvägen 9 (baksidan Åkermyntans centrum)

· Tegelhögen Vittangigatan 22 (bredvid biblioteket i Vällingby)

Där ges information om rådande ungdomssituation, kontkatuppgifter för kvällen samt fika.

Som morot och uppmuntran betalar Vinstaskolans föräldraförening ut 200 kr per vandrande förälder från Vinstaskolan. Pengarna går till klasskassan i barnets årskurs.
Ni som vandrat skriver och anmäler er med namn och årskurs till oss. Mejla på  vinstaskolanff@hotmail.se senast den 16 juni.

Det här gäller för skolfoton nästa år

Föräldraföreningen har varit med och arbetar för så bra förutsättningar som möjligt för skolans skolfoto. Den här överenskommelse har tecknats mellan FOVEA och Vinstaskolan.

· ”Servicematerial” dvs. alla bilderna på fil och skolkataloger för skolans bruk ska ingå ca 70st.

· Fotograferingen sker i gymnastiksalen. Fotografering för eleverna ska helst vara i början på september gärna vecka 37 då vi måste förlägga idrottsundervisningen utomhus.

· Vi vill att man vid fototillfället tar vimmelbilder runt om i skolan.

· Skolan vill även ha tillgång till de bilder som tas i högupplöst format eftersom vi publicerar personalbilder och vimmelbilder på hemsidan.

· Personalfotograferingen ska ske i augusti, vecka 33, här på skolan och vi brukar ta gruppbilderna utomhus.

2014 kommer gruppbilden att kosta 96 kr.

Porträttbilderna har en varierande prislista beroende på hur många ark man beställer. 2013 betalade föräldrarna 195 kr vid köp av endast ett ark. Priserna för 2014 är 160 kr för ett ark. Priset för två ark är 149 kr/st. En administrationsavgift på 29 kr tillkommer för dem som beställer gruppbilder och porträttbilder som papperskopior.

Hösten 2014 kommer vi att ha en tydligare beställningssida för dem som är intresserade av att beställa produkter efter fotograferingen. Det kommer till exempel att framgå tydligare hur man beställer digitala bilder, om man inte vill ha papperskopior.

Hösten 2014 kommer ni att erbjudas en gratis skolkatalog som kompensation för de brister och fel som uppstått under tidigare fotograferingar, detta gäller både skolans personal och eleverna (450 ex). Katalogen kommer att levereras till skolan och vara helt kostnadsfri utan administrationsavgifter eller liknande oavsett om man beställer några andra produkter av oss eller inte.

 

 

Välkommen på årsmötet

VFF:s årsmöte genomförs den 19 september 19.00 i Vinstaskolans matsal. Här är punkterna som tas upp. Välkomna! Ingen anmälan behövs.

§ 1 Förteckning över närvarande medlemmar vid stämman

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

§ 3 Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman

§ 4 Fråga om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

§7 Föredragande av revisorns berättelse

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Behandling av motioner från medlemmarna

§ 10 Behandling av propositioner från styrelsen

§ 11 Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande verksamhetsår

§ 13 Val av styrelsemedlemmar:

§ 14 Val av: a) revisor b) revisorssuppleant

§15 Val av föreningens valberedning

§16 Övriga icke beslutsfrågor

%d bloggare gillar detta: