Årsmöte

Tisdagen den 25:e September hade Vinstaskolans föräldraförening ordinarie föreningsstämma i Vinstaskolans matsal. Här är några av de punkter som beslutades:

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Verksamhetsplanen godkändes med vissa mindre justeringar. Det föreslogs till föreningen att upprätta ett ”uppstartspaket” med nyttig information som kan skickas till de nya
klassombuden i början av läsåret.

Budgeten godkändes. Det framfördes att man i möjligaste mån ska låta alla pengar som
kommer in gå tillbaka till barnen samma år. Som förslag gavs att föreningen ska titta över
eventuellt bidrag till biblioteket.

Årsavgift blir  oförändrad sedan föregående år, 90 kr per elev och läsår

Till ordförande valdes: Karin Balkenstig
Övriga ledamöter: J-O Deland, Johan Tufvesson och Mira Vilén är kvar sedan
föregående år. Omval för Anna Gyllencreutz och Henrik Björnek. Ny ledamot är
Annika Wallin

Läs hela protokollet här:

Dags för årsmöte

Tisdagen den 25 september är det dags för årsmöte för Vinstaskolans föräldraförening. Tid 18,30. Plats Vinstaskolans matsal.

Dagordning för stämman:

§ 1

Förteckning över närvarande medlemmar vid stämman
§ 2
Val av ordförande och sekreterare för stämman

§ 3
Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman

§ 4
Fråga om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst

§ 5
Fastställande av dagordning

§ 6
Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

§7
Föredragande av revisorns berättelse

§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9
Behandling av motioner från medlemmarna

§ 10
Behandling av propositioner från styrelsen

§ 11
Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande verksamhetsår

§ 12
Fastställande av årsavgift

§ 13
Val av styrelsemedlemmar:

§ 14
Val av: a) revisor b) revisorssuppleant

§15
Val av föreningens valberedning

§16
Övriga icke beslutsfrågor

Styrelsemöte den 3 maj

Den 3 maj 2012 hade styrelsen möte. Här är en sammanfattning.

Skolan informerade bland annat om:

Stockholms Stad har gjort en brukarundersökning där man jämför olika skolor. Man kan konstatera att resultatet för Vinstaskolan är bättre än föregående år men har fortfarande en del att arbeta med. Bland annat kan nu 52% rekommendera skolan mot 27% förra året.

I år är det 54 elever i åk 5. Ännu är det inte helt klart hur många som blir kvar men man räknar med ca 25 st till 6:an nästa år.

Just nu håller skolan på med tjänstefördelningen. Det finns annonser ute på bla två graviditetsvikariat.

Det har vid två olika tillfällen varit inbrott på skolan. Trots att skolan har larm har de Ipads som 2:orna hade har stulits, 5:ornas är dock kvar.

Då det har varit rörigt på Galaxen, framför allt i kapprummet, ska skolan se över ”kroksystemet” där och se om det kan bli bättre.

I kapprummet utanför matsalen håller man på att fräscha upp och det blir också nytt på toaletterna där. Föräldrar och barn uppmanas att meddela till läraren om toaletterna behöver städas.

Styrelsens egna frågor 

Förhoppningsvis kommer polisen att hinna genomföra en hastighetskontroll utanför skolan innan sommaren.

Vandringar

Anna kommer att upprätta ett nytt vandringsschema för hösten som läggs upp på hemsidan innan sommaren.

Övrigt

VFF beslutar att sälja kvarvarande hood-tröjor och T-tröjor till ett rabatterat pris på Vinstaskolans dag 23 maj.

Till nästa läsår ska VFF ta kontakt med övriga skolors föräldraföreningar i närheten för att stämma av så att aktivitetsdagen inte kolliderar.

Vårens sista styrelsemöte är den 7 juni kl 18:30.

Läs hela protokollet här.

Dags för Vinstaskolans dag!

Onsdag 23 maj kl 18.00 – 20.00 är det dags!

Vinstaskolans dag går av stapeln den 23 maj mellan 18:00 – 20:00!

Detta är en dag då hela skolan träffas på skolgården för några timmars roligt umgänge, tävlingar, lekar, loppis och fika.

Varje klass ansvarar för en aktivitet, samt för bakning av bröd och bakverk till försäljning.

Vinsten går till föräldraföreningens kassa. Ur denna får klasserna bidrag till aktiviteter och annat för att stödja skolan.

Uppdelning av aktiviteter:

Förskoleklasser Två olika bollkastningslekar

1-or Fiskdamm och popcorn

2-or Loppis och bokförsäljning

3-or Försäljning av kokosbollar och godis. Pilkastning

4-or Lottförsäljning. Chokladhjul (Tipspromenad)

5-or Försäljning av korv, läsk och glass

6-or Café och brödförsäljning

Till cafeteria och brödbod ska alla klasser minst baka

• 50 bullar – fördelas 10 i varje påse
• 30 småkakor – fördelas 10 i varje påse
• 7 mjuka kakor – en kaka i varje påse
• 5 matbrödslimpor – en limpa i varje påse
• ½ kg kaffe

OBS! INNEHÅLLSDEKLARATION MÅSTE FINNAS PÅ VARJE PÅSE!!

Färdigköpt bröd är ej önskvärt – det kan man köpa i affären
Det är viktigt att se till att alla i klassen bakar eftersom brödet är populärt och tar fort slut.

Bröd, bullar och kakor lämnas på morgonen den 23 maj i lilla personalrummet innanför matsalen.

Klassombuden fördelar arbetet med aktiviteten och bakningen på valfritt sätt. Utse två till tre personer som ska städa upp efter klassens aktivitet och bära tillbaka ev lånade saker. Tag med sopsäckar så det räcker. Gör upp en reservplan för om något skulle ta slut alltför tidigt.

Ansvarig från varje klass samlas på skolgården innan i god tid för att hinna förbereda aktiviteten. Bord finns att låna från matsalen. I övrigt måste man tillhandahålla ”rekvisita” själv. Vissa saker finns att låna från skolan.

Redovisning av pengarna sker i matsalen efter kl 20.00.

%d bloggare gillar detta: