Medlemsbrev November 2018

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra!

Här kommer läsårets andra hälsning från föräldraföreningen.

Välkommen på möte den 13 november

Den 13 november är det möte för årskursombud och alla andra intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.30-20.00.

Anmäl dig gärna till mötet via mail till kontakt@vgff.se.

Skolledningen kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser. Vi bjuder på fika.

Dagordning:

 1. Aktuell information från skolan (10 min).
 2. Digitaliseringen i skolan. Skolans IT-pedagog Tobias Södlind informerar om skolplattformen och vi får pröva på att programmera i samma verktyg som eleverna använder (60 min).
 3. Trafiksituationen (10 minuter).
 4. Övriga frågor (10 min).

Årsmötet och ny styrelse

Ett 30-tal föräldrar lyssnade på stadsdelsdirektör Denise Melin och Birgitta Thulén, förskolechef på stadsdelsförvaltningen, i samband med vårt årsmöte den 26 september. Även rektor Fredrik Boström talade och informerade om vikten av att göra kloka val i skolvalet till åk 6/högstadiet.

Alla barn som går i Östra har en garanterad plats på Vinsta Västra i sexan. Om man ställer barnet i kö till andra skolor förlorar man den garanterade platsen på Vinsta västra. Det kan därför vara klokt att ta med Vinsta Västra som ett av alternativen så att man inte får en skola ännu längre bort om man inte kommer in på förstahandsvalen.

De närvarande fick också en presentation av Vibblan (skolbiblioteket) och rundvandring i bland annat slöjdsalar och musiksalen.

Tack alla ni som kom för visat intresse och tack till åk 4 som sålde korv och fika. Under kvällen valdes också en ny styrelse och ni hittar oss här: https://vgff.se/styrelsen/

Nya årskursombud

Årskursombuden är en viktig länk mellan föräldrar och skolan. Nya ombud utsågs i början av terminen, du hittar dem här: https://vgff.se/ombud/

Föräldravandringar

Hösten föräldravandringar pågår för fullt och vi väntar med spänning för att se vilken årskurs som vandrar mest denna termin!

Trafiken

I början av terminen ordnade föreningen tillsammans med skolan två Bilfria veckor där vi uppmuntrade de som kan att gå eller cykla till skolan för ökad trygghet och hälsa för alla. Vi närvarade i Drop-off-zonen för att informera om de regler som gäller där.

Drop-off-zonen är tänkt att underlätta för elever som blir skjutsade till skolan med bil, men den vållar också otrygghet när reglerna inte följs. Det är stoppförbud i zonen.

Man får stanna till för att lämna av eller hämta upp någon. Man får INTE parkera och lämna bilen i någon del av zonen, inte ens längst ut på kanterna och inte ens en jättekort stund. Det skapar en stökig trafiksituation och därmed otrygghet för barnen som ska gå till och från från skolan, särskilt för de barn som går på egen hand.

För att parkera bilen, använd angränsande gator eller skolans egen parkering.

Den pågående ombyggnationen av trafiklösningen på Vinstavägen, medför ytterligare trafik, bland annat stannar 118 också vid 179:ans hållplats. Det blir då extra viktigt att drop-off-zonen fungerar.

Föräldrar: berätta gärna för andra vuxna som hämtar era barn vid skolan om hur zonen får användas.

Föräldrar intresserade av att förbättra trafiksituationen?

Vi märker att många föräldrar är engagerade i trafiksituationen vid skolan, jättebra! Vill du vara med och stödja oss i vårt arbete för trygga skolvägar i form av ett trafikutskott? Man kan få igång fler vandrande skolbussar, cykeltåg, diskutera förslag på drop-off-zonens funktion och placering, testa konceptet ”Trafikföräldrar” som finns på andra skolor. Då turas föräldrar från alla årskurserna om att vara ”värdar” och är närvarande på morgon/eftermiddag på de platser runt skolan som upplevs stökiga för att skapa en lugn och trygg start och avslut på skoldagen. Vi vill ju att så många som möjligt väljer att gå eller cykla till skolan och det ska vara tryggt! Vi har många idéer men tar tacksamt emot support! Vill du vara med?

Kontakta styrelsen på kontakt@vgff.se eller prata med oss på mötet den 13e november!

Vinsta grundskolas dag 2019

Den sedvanliga kvällen Vinsta grundskolas dag kommer 2019 äga rum den 22a maj. Boka datumet i era kalendrar! Vet du inte vad det är? Här finns mer information:

https://vgff.se/vinstagrundskolasdag/

Bli medlem

Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar.

Förra läsåret fick föreningen in medlemsavgift för 48 procent av barnen och i år verkar vi bli ännu fler! Med ett större medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler aktiviteter på skolan. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden för vår verksamhet!

För dig som vill bli medlem, betala via swish på nummer 1230337881 eller skanna QR-koden här intill i swish-appen. 
Alternativt via Plusgiro 70 38 99-5.
Avgiften är 100 kr per elev och år.

Med vänliga hälsningar!

Ann L, Ann S, Henrik, Jenny, Malin, Martin G, Martin J och Peter i styrelsen

Presentationer från årsmöte i september

Årsmötet i september var en trevlig kväll där årskurs 4 sålde fika och alla föräldrar fick en rundtur på skolan. Rektor Fredrik Boström berättade och gav värdefulla tips om skolvalet, bla vikten av att inte bara ha ett valalternativ.

Stadsdelsdirektör Denise Melin med kollega  Birgitta Thulén berättade om vårt närområde Vinsta. Dessutom fick vi en presentation om Vibblan (skolbiblioteket) av bibliotekarie Anna.

Flera nya styrelsemedlemmar och en ny ordförande valdes in och vi tackade avgående ordförande för sex år av engagerat styrelsearbete!

Protokollet från årsmötet den 26 september publiceras senare, presentationerna från årsmötet finner ni här.

Senaste 6 årens ordförande Annika understödd av Malin (ny ordförande) och Ann (ny vice ordförande)

Föreläsning och årsmöte 26 september

Välkommen på föreläsning och årsmöte!

 1. Följ med in i skolan
  Följ med på en tur i de lokaler som föräldrar sällan får se . Vi tittar i slöjdsalarna, musiksalen, ateljén och Klubbens lokaler, idrottshallen och expeditionen tillsammans med representanter för skolan.
 2. Att växa upp i Vinsta
  Stadsdelsdirektör Denise Melin berättar om vårt närområde. Hur ser de socioekonomiska förhållandena ut i befolkningen? Hur är barnens hälsa? Vilka utmaningar finns här där våra barn växer upp?
 3. Skolvalet – vad innebär det egentligen?
  Rektor Fredrik Boström berättar om den faktiska verkligheten när det gäller möjlighet att välja skola, skolans regler för att anta elever och elevströmmar mellan vår skola och närliggande friskolor.
 4. Föräldraföreningens årsmöte

Tid: 26 september kl 18.00 – 20.00

Plats: Matsalen, Vinsta grundskola östra

Kostnadsfritt. Anmäl dig på kontakt@vgff.se senast den 16 september.

Det kommer att finnas möjligehet att köpa fika och korv med bröd.

Varmt välkomna!

Protokoll från styrelsemöte i juni

Protokollet från styrelsemötet den 12 juni finns nu upplagt. Nästan hela styrelsen samt Madeleine från hälsoutskottet deltog och skolan representerades av rektor Fredrik samt biträdande rektor Johan.

Lite av det som togs upp och informerades om:

 • SISAB kommer att förbättra belysningen på skolgården (efter tidigare diskussioner och önskemål från oss föräldrar och VGFF)
 • Den nya skolplattformen ska tas i drift 20 augusti
 • Preliminära tider för höstens föräldramöten (27, 28 och 30 augusti)
 • Hälsoutskottet har med skolan diskuterat problematik kring duschning efter idrott på skolan. Ett förslag att ha en enkät bland barnen för att hitta problemet las fram.
 • I årskurs 4 skannar skolan elevernas simkunnighet, de som behöver extra stöd har detta år erbjudits gratis simundervisning i Spångabadet efter skoltid. Detta har varit väldigt uppskattat och kommer att fortsätta nästa år.
 • Fler cykelställ har köpts in av skolan
 • Trygghet i skolan diskuterades, vad gör man om ens barn är utsatt på något sätt?

Ni kan läsa hela protokollet här.

Försommarhälsning från föräldraföreningen

Hej alla föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer en försommarhälsning från föräldraföreningen.

Den finns även tillgänglig som pdf här.

Vinsta grundskolas dag

Tack för era insatser på Vinsta grundskolas dag. Efter att ha fått in alla Swishbetalningar landade resultatet på 25 308 kronor vilket skulle kunna vara rekord! Föreningen ska förvalta pengarna väl.

Hör av er om ni har förslag eller idéer på inköp eller investeringar.

Ateljé invigd

Den nya ateljén som föräldraföreningen har finansierat är nu invigd. Den finns i Klubbens lokaler och ska vara tillgänglig för elever på skoltid och fritidstid.  Skolan har fortfarande pengar kvar från summan de mottagit och ska komplettera med drejskiva eller annan lämplig utrustning.

Alla årskurser har sökt och fått bidrag

Under läsåret har vi kunnat bevilja bidrag till alla årskurser som sökt pengar från oss. Det här har eleverna fått vara med om:

 • F-klass          Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet.
 • Årskurs 1    Besök på Skansen – uppskjutet till augusti/september pga värmeböljan i maj.
 • Årskurs 2    Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet och skolbio.
 • Årskurs 3    Historiska museet.
 • Årskurs 4    Häxorna på Dramaten.
 • Årskurs 5    Naturhistoriska riksmuseet och Armémuseum.

Nya böcker till eleverna

I slutet av terminen valde vi att ge 5 000 kr till skolbiblioteket på Östra.

Resultatet av vårens vandringar

Här kommer resultatet av vårens föräldravandringar:

F-klass               18 procent

Åk 1                     27 procent

Åk 2                     30 procent       Tredje plats     500 kr

Åk 3                     29 procent       Tredje plats     500 kr

Åk 4                     46 procent       Första plats      2000 kr

Åk 5                     31 procent       Andra plats      1000 kr

Vi har satt in pengarna på vinnarnas respektive årskurs­konton. Polis och fältassistenter uppmuntrar oss att fortsätta vandra. De ser tydligt att föräldranärvaro minskar skadegörelse och otrygghet i området. Det gynnar våra barn – även de yngsta – att slippa se och höra talas om hotfulla händelser i vår närmiljö. Tider för höstens vandringar kommer upp på vår webbplats i augusti.

Årsmöte i september

Vi kommer att ha årsmöte i september med inbjuden föreläsare. Mer info kommer. Kom ihåg att lämna in motioner eller meddela om ni vill vara med i styrelsen senast 31 augusti. Vi har just nu två aktiva utskott – skolmiljöutskottet och hälsoutskottet – och efterlyser personer för att väcka liv i trafikutskottet. Det går också bra att bilda ett nytt utskott om du vill driva en särskild fråga.

Årskursombuden

Stort tack till er som varit årskursombud under läsåret. Ni sitter kvar (med undantag av åk 5) tills nya ombud väljs på föräldramötena i höst.

Enligt föräldraföreningens stadgar måste vi ha ombud i alla årskurser. Genom att samla ombuden och skolledningen en gång per termin kan vi få en dialog där alla årskurser är representerade. Ombuden hjälper också till med att förmedla information, få till stånd föräldravandringarna och Vinsta grundskolas dag. Läs mer på https://vgff.se/ombud/.

Varje årskurs bestämmer om de därutöver också vill ha klassföräldrar (klassfester och inköp av presenter till mentorer) och resegrupp (klassresa). Detta ligger emellertid utanför uppdraget för föräldraföreningen.

Många valde att gå och cykla

I maj arrangerade föräldraföreningen och skolan två bilfria veckor. Syftet var att främja en säkrare trafikmiljö och samtidigt skapa hälsovinster för eleverna. Föräldraföreningen och Trafikkontoret inledde veckorna genom att bjuda på en skolshow med BMX- och skateboardproffsen Andreas och Stefan. De hade med sig alien-bikes som både barn och vuxna fick prova på. Det var kul att eventet var så välbesökt!

Under de bilfria veckorna hade föräldraföreningen, och skolledningen, representanter i dropp-off-zonen på morgnar och eftermiddagar. Det märktes att fler än vanligt cyklade och gick. Det var lugnt i zonen men cykelparkeringen var överfull – vi behöver fler cykelställ!

Förändringar i trafikmiljön

Trafikkontoret planerar att ta bort befintlig avsmalning och anlägga två nya övergångsställen vid skolan. De undersöker också möjligheten att skapa ett säkrare cykelstråk längs Vinstavägen.

Föräldraföreningen, och förskolan Björkbacken, arbetar för att få ett betongblock på gång- och cykelbanan mellan förskolan och skolan. Målet är att förhindra bilister att köra in och parkera där.

Glad sommar!

Inför skolavslutningen bjöd vi all personal på Östra på grädd­tårta eller laktos- och glutenfria muffins, som tack för ett fint läsår. Nu vill vi även skicka varma sommarhälsningar till er och alla fina barn!

Med vänliga hälsningar

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

Protokoll från årskursombudsmöte i april

Protokollet från årskursombudsmötet 25 april finns nu upplagt. Hela styrelsen deltog och skolan representerades av rektor Fredrik samt vaktmästare Babak.

I korthet handlade mötet om:

 • Hur fungerar läxorna idag?
 • Ny skolplattform (som ersätter Skolwebben)
 • Förberedelser inför Vinsta grundskolas dag
 • Information om cykeleftermiddagen som inleder bilfria veckorna
 • Övriga frågor

Ni kan läsa hela protokollet här.

Välkomna på cykeleftermiddag den 14 maj kl 16.00-18.00

Föräldraföreningen och skolan inleder de två bilfria veckorna (14-25 maj) genom att arrangera BMX-show och cykelverkstad på skolgården den 14 maj klockan 16.00-18.00. Alla elever och föräldrar välkomna!

Världsmästare i BMX och skateboard uppträder

Klockan 16.15 startar en uppvisning på skolgården. I samarbete med Trafikkontoret har vi bjudit in två BMX- och skateboardmästare som uppträder i 45-60 minuter. Andreas Lindqvist är en legend inom BMX-sporten. Han är både världsmästare och Guinness världsrekordhållare. Stefan ”Lillis Åkesson har åkt skateboard i mer än 35 år. Även han är både världsmästare och Guinness världsrekordhållare. De pratar också om vikten av att använda cykelhjälm, spontanidrotta och om alternativ till att åka bil. Läs mer här http://www.bmxskolshow.se/

Prova häftiga cyklar

Andreas och Lillis har med sig ”Alien bikes” som barnen kan få prova på.

Fixa till cykeln!

Uppmuntra barnen att ta med sin egen cykel till skolan denna dag. För klockan 16.00-18.00 har föräldraföreningens egen cykelverkstad öppet. Här kan barn, tillsammans med sina föräldrar, gå till olika stationer för att få hjälp att pumpa däcken, enklare cykelmek, olja kedjor, tvätt och fylla i ett cykelbesiktningsprotokoll. Det kan också vara bra att passa på att justera cykelhjälmen. Det finns även chans till teknikträning. Om du vill vara med och hjälpa till att stå i en station så hör av dig till kontakt@vgff.se.

Varmt välkomna hälsar!

Skolledningen och styrelsen i Vinsta grundskolas
föräldraförening

OBS! Vid regn ställer vi in showen men övriga aktiviteter – som att prova cyklar, teknikträning och cykelverkstad blir av.

Vårhälsning från föräldraföreningen

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer läsårets fjärde hälsning från föräldraföreningen. Den finns även tillgänglig som pdf här.

Välkomna på möte den 25 april

Skolan har en obligatorisk kväll – ”Vårkväll!” – den 25 april klockan 17.00-19.00. Efter skolans aktiviteter är alla årskursombud och andra intresserade föräldrar välkomna på möte klockan 19.00-20.00. Skolledningen kommer att vara representerad.

Dagordning:

 1. Hur fungerar läxorna idag? Hur kan föräldrar och skola samverka kring läxor?  (25 minuter)
 2. Förberedelser inför Vinsta grundskolas dag. Viktigt att minst ett årskursombud från varje årskurs deltar. Ombuden ska fördela arbetet inom sina årskurser och på mötet går vi igenom vad som ska göras. Information om försäljning och aktiviteter finns redan nu på https://vgff.se/vinstaskolansdag/ (25 minuter)
 3. Övriga frågor (10 minuter)

Vi ses i personalrummet där det kommer att finnas kaffe, te och fikabröd. Mejla till kontakt@vgff.se senast den 20 april och meddela om du kommer.

Föräldravandringarna

Föräldraföreningen har etablerat kontakt med fältassistenterna i Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta. Fältassistenterna ber vandrande föräldrar att ringa om de ser pågående fester eller mycket ungdomar ute. Telefonnummer finns på informationskorten där ni hämtar västar eller på vår webbplats https://vgff.se/foraldrarvandring/

Bilfria veckor i maj

Från den 14 maj till den 25 maj arrangerar skolan och föräldraföreningen bilfria veckor. Då uppmuntrar vi de barn, familjer och personal som kan att gå eller cykla till skolan. Eleverna kommer att få trafikundervisning på skoltid och föräldraföreningen planerar ett evenemang (inte riktigt klart än…) på skolgården som uppstart. Dessa veckor kommer vi att bemanna drop-off-zonen både på för- och eftermiddagar för att påminna om parkeringsförbudet där. OBS! Under mars och april har föreningen fått rapporter om att parkeringsbolagen har ökat sin närvaro för att få bukt med bilar som felaktigt lämnas (drop-off-zon, trottoar, gångväg) vid Vinsta grundskola och förskolan Björkbacken.

Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

%d bloggare gillar detta: