Personuppgifter (GDPR)

Behandling av personuppgifter

I maj 2018 infördes GDPR, en ny reglering inom EU för dataskydd. GDPR innebär att du har större möjligheter att bestämma hur dina personuppgifter ska hanteras. Bland annat betyder det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Vinsta Grundskolas Föräldraförenings styrelse är personuppgiftsansvarig. Kontaktperson är styrelse (kontakt@vgff.se)

Syftet med behandling av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas av föreningen används för att fullgöra föreningens åtagande gentemot medlemmarna. Detta handlar i första hand om att informera vårdnadshavare till eleverna på Vinsta Grundskola om aktuella händelser på och omkring skolans verksamhet. Informationen distribueras bland annat genom utsedda årskursombud.

Kategorier av personer och personuppgifter

Föreningen samlar endast in personuppgifter (namn och epostadress) till årskursombuden samt om styrelsens medlemmar.

Tidsfrist för radering

Årskursombud väljs på ett (1) år och registrerade uppgifter raderas när årskursombuden ersätts efter denna tid.

Säkerhetsåtgärder

Årskursombudens namn finns tillgängliga på de öppna sidorna (https://vgff.se/ombud/)

Epostadresser är endast åtkomliga för inloggade användare av vgff.se och endast föreningens styrelse har tillgång till de inloggade sidorna.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar samt att få dina personuppgifter rättade och raderade. Har du klagomål kan du kontakta Datainspektionen.

Kontaktinformation:

Vinsta Grundskolas Föräldraförening

E-post: kontakt@vgff.se

%d bloggare gillar detta: