Välkommen på årsmötet

VFF:s årsmöte genomförs den 19 september 19.00 i Vinstaskolans matsal. Här är punkterna som tas upp. Välkomna! Ingen anmälan behövs.

§ 1 Förteckning över närvarande medlemmar vid stämman

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

§ 3 Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman

§ 4 Fråga om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

§7 Föredragande av revisorns berättelse

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Behandling av motioner från medlemmarna

§ 10 Behandling av propositioner från styrelsen

§ 11 Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande verksamhetsår

§ 13 Val av styrelsemedlemmar:

§ 14 Val av: a) revisor b) revisorssuppleant

§15 Val av föreningens valberedning

§16 Övriga icke beslutsfrågor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s