Alla inlägg av VGFF

Vinstaskolans Föräldraförening (VFF) har till uppgift att i olika frågor representera föräldrar och elever på Vinstaskolan. Föreningen är till för föräldrar med barn i Vinstaskolan och målsättningen är att samla och engagera föräldrar i skolfrågor, förbättra elevernas skolsituation samt ta tillvara elevernas intressen, i samarbete med skolans personal.

Updaterad information om medlemsmötet 14e april

Medlemsmötet den 14e april äger rum kl 18 som tidigare aviserats. På grund av coronaläget anpassar vi lokal efter antalet deltagare. Uppdaterad information extra medlemsmöte 14 april 2020

Om antalet deltagare blir färre än 10 håller vi till inne i matsalen på Östra. Blir vi 10 personer eller fler hålls mötet utomhus utanför matsalen. Ta med en varm jacka vid behov.

Det går att ge en annan medlem som deltar på mötet fullmakt att företräda en själv på mötet. Fyll i så fall i fullmakten och låt den det gäller ta med den till mötet.FULLMAKT att rösta VGFF