Kategoriarkiv: Uncategorized

Välkommen på årsmöte

Vårt årsmöte genomförs den 16 september 18.30 i Vinstaskolans matsal.  Alla är hjärtlig välkomna. Årskurs 4 kommer att sälja fika till förmån för sin klasskassa.

I anslutning till vårt årsmöte inbjuds alla föräldrar till en föreläsning av Anna Tebelius Bodin, på Vinsta Grundskola Östra. Föreläsningen börjar 19.00. Läs mer om den här

Här finns samtliga handlingar till årsmötet

Föreläsning: Hur vi lär – hjärnan, förståelsen och stressen

I anslutning till vårt årsmöte på kvällen den 16 september inbjuds alla föräldrar till en föreläsning av Anna Tebelius Bodin, på Vinsta Grundskola Östra.

Föreläsningen heter Hur vi lär – hjärnan, förståelsen och stressen och handlar om vad som gör att vi lär och vad som stör inlärningen. Det blir teorier om hjärnan kopplat till vardagen med läxläsning och övrigt lärande. Vad påverkar minnet? Hur får man tiden att räcka till? Vad är de viktigaste faktorerna för studiefram­gång? Vad kan man göra åt provstress? Har barn idag en bättre simultankapacitet än sina föräldrar? 

Det kommer finnas chans att ställa frågor till Anna Tebelius Bodin, som har examen från Harvard i inlärningspsykologi. Föreläsningen arrangeras gemensamt av skolan och föräldraföreningen. Den är gratis för er som vill komma och lyssna.

Även lärarna kommer att få en föreläsning på detta tema.

Årsmötes genomförs 18.30 – 19.00. Föreläsningen börjar 19.00

Välkomna!

Sommarhälsning från föräldraföreningen

Tack för gott samarbete under läsåret och för alla era mejl, idéer och tankar som ni har skickat till oss. Så här i början av sommarlovet kommer en hälsning från oss och en inbjudan till en intressant föreläsning i höst som heter ”Hur vi lär – hjärnan, förståelsen och stressen”. 

Vi bevakar och driver frågor

Under läsåret har vi som vanligt systematiskt bevakat skolmiljöfrågor och trafikfrågor. Därutöver har vi bland annat haft dialog om fritidsklubbens verksamhet, bevakat planerna på den kommande ombyggnaden av Vinsta Grundskola Östra och varit involverade i samtalen efter beslutet om att flytta åk 6 till Vinsta Grundskola Västra.

 Vinsta Grundskolas dag

Vi arrangerar Vinsta Grundskolas dag med hjälp av klassombud och andra föräldrar. Dagen var mycket välbesökt i år och inbringade 23 565 kr till föräldraföreningen. Även elevrådet fick ett tillskott i sin kassa då intäkterna för hoppborgen gick till dem. Tack alla för era insatser denna soliga kväll! 

Bidrag från föreningen

Med hjälp av era medlemsavgifter, och vinsten från Vinsta Grundskolas dag, har vi i år kunnat betala ut bidrag till alla årskurser som sökt för en eller flera aktiviteter. Aktiviteterna ska bidra till gemenskap och en innehållsrik skoltid.

• Skolbio Krakel Spektakel (f-klass)

• Minigolf med glass (åk 1)

• Cosmonova samt Glassbilen överraskar (åk 2)

• Naturhistoriska riksmuseet med Cosmonova samt Historiska museet (åk 3)

• Medeltidsmuseet (åk 4)

• Medeltidsmuseet och rundvandring i Gamla stan samt Guidning på Gotlands museum och i Visby under klassresa (åk 5)

• Guidad tur i Stadshuset samt Vasamuseet (åk 6)

Under läsåret har vi även sponsrat fika på fixardagen, priser i föräldravandringen och uppbyggnaden av en Framtidsverkstad på Vinsta Grundskola Västra som ska komma alla årskurser till del.

 Föräldravandringar

Vi arrangerar även föräldravandringarna. De gör stor nytta hälsar fritidsledare och fältassistenter i området. De märker skillnad, det blir mindre stök, när fler vuxna är ute. Som ni vet delar vi ut ”uppmuntranspriser” till de årskurser som har störst andel vandrande föräldrar. Nytt för i år är att vi även delar ut tredje pris. Så här blev fördelningen under våren.  

F-klass: ​34 procent – 3:e plats

Åk 1: ​2 procent 

Åk 2: ​48 procent – 1:a plats

Åk 3: ​31 procent 

Åk 4. ​12 procent

Åk 5: ​42 procent – 2:a plats

Åk 6: ​12 procent

 Föreläsning den 16 september. Boka datumet redan nu!

I anslutning till vårt årsmöte på kvällen den 16 september inbjuds alla föräldrar till en föreläsning av Anna Tebelius Bodin, på Vinsta Grundskola Östra. Föreläsningen heter Hur vi lär – hjärnan, förståelsen och stressen och handlar om vad som gör att vi lär och vad som stör inlärningen. Det blir teorier om hjärnan kopplat till vardagen med läxläsning och övrigt lärande. Vad påverkar minnet? Hur får man tiden att räcka till? Vad är de viktigaste faktorerna för studieframgång? Vad kan man göra åt provstress? Har barn idag en bättre simultankapacitet än sina föräldrar? Det kommer finnas chans att ställa frågor till Anna Tebelius Bodin, som har examen från Harvard i inlärningspsykologi. Föreläsningen arrangeras gemensamt av skolan och föräldraföreningen. Den är gratis för er som vill komma och lyssna. Även lärarna kommer att få en föreläsning på detta tema. Välkomna!

 Årsmötet

Kallelse till årsmötet den 16 september kommer att läggas upp på vår hemsida i augusti. Den medlem som vill ställa motion till styrelsen (alltså komma med förslag till vår verksamhet) ska mejla in förslaget senast den 1 augusti på vinstaskolanff@hotmail.se

 Klassombud

Klassombuden ska redan nu ha ett stort tack! Ombuden sitter kvar över sommaren till föräldramötena i början av läsåret då nya ombud väljs.

 Arbeta tillsammans med oss

Om du vill vara med i styrelsen så hör av dig till vinstaskolanff@hotmail.se senast 1 augusti och märk mejlet ”valberedning”. Om du enbart vill arbeta med en särskild fråga (ej sitta i styrelsen) kan du vara med i ett utskott och göra en punktinsats eller driva en fråga ihop med oss under längre tid. Idag har vi ett Trafikutskott och ett Skolmiljöutskott men kan skapa nya grupper där intresse finns. Alla arbetar ideellt.

 Tappar medlemmar då åk 6 lämnar Östra

I våra stadgar framgår att föreningens verksamhet omfattar föräldrar och elever på Vinsta Grundskola Östra. Under kommande läsår kommer vi att fundera på hur vi ska få ett gott samarbete och informationsutbyte med föräldrar som har elever på Vinsta Grundskola Västra.

 Sommarpresent till personal

Föräldraföreningen ger en sommarpresent till den personal på skolan som inte har klassansvar och därmed annars blir utan sommarhälsning från föräldrar. Det är till exempel måltidspersonal, vaktmästare, slöjdlärare, skolledning med flera. I år blev det en kokbok med sommarrätter.

 Glad sommar!

önskar Anna, Anna, Annika, Henrik, J-O, Johan och Lisa i styrelsen.

 

Nytt protokoll 

Nu kan du läsa protokollet från vårt klassombudsmöte/medlemsmöte och extrastämma den 6 maj 2105.

Punkter på dagordningen var:

Trafiksituationen runt Vinsta Grundskola

Nya Vinsta Grundskola. Volymstudie

Planering av Vinsta Grundskolas dag

Klassombuden sitter kvar in på nästa termin tills nya väljs.

Proposition från styrelsen om stadgeändringar.

Läs hela protokollet här

Föräldrabrev

Hej föräldrar,

Här kommer en hälsning från Vinsta Grundskolas Föräldraförening[1] och en rapport om vad vi jobbar med just nu:

Klubben

Tillsammans med rektor Magnus har vi träffat Houssam Chamsin och Micke Gustavsson som är ansvariga på Klubben[2]. Läs mer i protokollet:

Klubbens tidigare lokal, som brann och nu har rivits, kommer inte att ersättas. Skälet är att kommunfullmäktige har beslutat att fritidsklubbar ska inrymmas i skolans ordinarie lokaler. Vi kommer att ha fortsatt dialog med skolan om Klubbens verksamhet.

Utbyggnad av Vinsta Grundskola

Tillsammans med Magnus har vi haft möte med Gunnar Wohlin från Utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har genomfört en volymstudie[3] för en ny skola som ska ligga på samma tomt som Vinsta Grundskola Östra ligger idag. I dagsläget är utgångspunkten att nya Vinsta Grundskola kommer att stå klar inom en tioårs­period. Läs mer i protokollet:

Extra kulturupplevelser på skoltid

Innevarande läsår har vi hittills gett bidrag till: Guidad tur på Stadshuset (åk 6); Guidning på Medeltidsmuseet och rundvandring i Gamla Stan (åk 5); Cosmonova samt guidad tur och skapande moment på Historiska museet (åk 3) skolbio Krakel Spektakel (f-klass). Vi hoppas få in ansökningar från övriga årskurser under våren. Läs om bidragen här.

Trafiken

Föräldraföreningen har gjort en skrivning till Trafikkontoret. Vi försöker få till stånd fler hastighetssänkande åtgärder på Vinstavägen och andra insatser för en tryggare skolväg för våra barn. Vinsta Grundskolas rektor och Björkbackens förskola[4] är med i dialogen. Läs brevet här:

Vi vill uppmana alla föräldrar att respektera parkeringsförbudet på Vinsta skolgränd. Tänk också på att inte parkera på trottoaren! Den är till för gående barn på väg till skola och förskola. Vi vill också skicka med en påminnelse om att inte parkera i den drop zone som finns på Vinstavägen.

 Skolfoto

Ht 2015 blir det en gemensam skolkatalog för Vinsta Grundskola F-9. Per Frölander, fritidsledare på Vinsta Grundskola Västra, har tagit över uppgiften att vara kontaktperson mot skolfotoföretagen men föräldraföreningen kommer att fortsätta ha inflytande över val av företag.

Har du glömt att betala avgiften till föräldraföreningen?

Medlemsavgift är 90 kronor per barn och läsår. Bli medlem genom att betala in på plusgiro 70 38 99-5. Uppge elevens namn och klass på inbetalningskortet eller på meddelanderaden om du betalar via internetbank.

Arbeta tillsammans med oss

Vi har just nu två aktiva utskott i föreningen – Skolmiljöutskottet och Trafikutskottet. Vill du vara med så hör av dig! Vi kan också bilda nya utskott kring frågor där du vill bidra.

 Vårens mötestider finns här: Intresserade medlemmar är alltid välkomna att närvara på våra styrelsemöten.

Nästa medlemsmöte, som också är en extrastämma, är den 6 maj. Kallelse med dagordning kommer i god tid innan.

Med vänliga hälsningar!

Styrelsen

 

 

[1] Namnbyte pågår från Vinstaskolans föräldraförening till Vinsta Grundskolas Föräldraförening.

[2] Eftermiddagsverksamhet för barn i årskurs 4-6.

[3] En volymstudie görs i början på en planprocess och ger en mycket översiktlig uppskattning av hur stor bebyggelsen blir.

[4] Förskolan ligger intill Vinsta Grundskola Östra.

Klassombudsmöte/medlemsmöte och extrastämma

Den 6 maj 2015 Kl 18.30-20.00 i Vinsta Grundskola Östras personalrum. Vi bjuder på kaffe, te och kakor. Klassombuden och andra intresserade föräldrar är varmt välkomna! Anmäl dig till mötet senast den 29 april på vinstaskolanff@hotmail.se

Dagordning

* Trafiksituationen runt Vinstaskolan. Ärende hos Trafikkontoret. Uppmaning att meddela rektor om det sker olyckor och incidenter på barnens väg till och från skolan.

* Nya Vinsta Grundskola. Volymstudien.

* Planering av Vinsta Grundskolas dag. Anna G berättar hur det brukar gå till och sedan pratar vi om eventuell invigning, underhållning, sponsring och tävlingar. Vi fördelar arbetsuppgifter och ansvarsområden och enas om en tidplan. (Info nedan)

* Klassombuden sitter kvar in på nästa termin tills nya väljs.

* Proposition från styrelsen om stadgeändringar. (Stadgarna bifogas separat)

* Övriga frågor.

Vinnare i föräldravandringarna

Här kommer sammanställningen över höstterminens föräldravandringar, se nedan.

Vi gör en procentuell fördelning av antal vandrande föräldrar baserat på hur många elever det är i varje klass.

Årskurs 2 kammade den här gången hem segern med ett resultat på 53 procent, vilket innebär 2 000 kr till klasskassan. Som väldigt god tvåa, kom årskurs 5 med ett resultat på 41 procent, vilket innebär 1 000 kr till er klasskassa. Styrelsen har även beslutat sig för att inrätta ett tredje pris och detta pris, på 500 till klasskassan, går till förskoleklass som har ett resultat på 37 procent.

GRATTIS säger vi till er och stort tack till alla vandrande föräldrar!!

Föräldraföreningen sätter in vinsterna på era konton. Ni som är klassombud får i uppgift att meddela föräldrarna i era respektive klasser hur det har gått.

Resultatet i sin helhet:

F-klass – 37% – 3:e plats
Åk 1 – 12%
Åk 2 – 53% – 1:a plats
Åk 3 – 27%
Åk 4 – 24%
Åk 5 – 41% – 2:a plats
Åk 6 – 5%