Kategoriarkiv: Klassombudsmöten

Välkomna på möte 18 november kl 18.30

Klassombuden (som vi numera kallar årskursombud) och alla andra intresserade föräldrar är välkomna på möte den 18 november klockan 18.30-20.00. Denna gång träffas vi på Vinsta Grundskola Västra. Gå in i entrén på baksidan. Vi möts i foajén och går därifrån till möteslokalen. (Vi sätter upp en lapp om vart vi är om någon kommer sent).

Dagordning

* Rektor Magnus och biträdande rektor Johan berättar om Vinsta Grundskolas lågstadiesatsning.

* Magnus och Johan berättar om skolans utveckling på kort och lång sikt med tanke på kommande rektorsbyte och framtida planer på ombyggnation.

* Rundvandring i Västras lokaler.

* Rapport om vårt ärende hos Trafikkontoret och trafiksituationen runt Östra.

* Vi samlar in synpunkter kring årets skolfoto (och skickar sedan vidare synpunkterna till den som förhandlar med skolfotoleverantören)

* Avslutning med erfarenhetsutbyte – tankar från ombud och andra föräldrar om vad som är bra och vad som kan bli bättre på Vinsta Grundskola Östra.

* Övriga frågor.

Vi bjuder på kaffe, te och kakor. Anmäl dig till mötet senast den 16 november på kontakt@vgff.se.

 

Välkomna på klassombudsmöte/föreningsmöte den 18 nov.

Vi ses kl 18.30-20.00 i Vinstaskolans personalrum. Om vi blir fler än 30 personer byter vi lokal till matsalen. Vi bjuder på kaffe, te och kakor. Klassombud och andra intresserade föräldrar är varmt välkomna! Anmäl dig till mötet senast den 13 nov på vinstaskolanff@hotmail.se

Dagordning

Vi har bjudit in vår nya rektor Magnus Johansson som kommer att presentera sig. Han ska också berätta om Vinsta Grundskola och sammanslagningen med högstadiet och den eventuella (framtida) ombyggnationen av vår skola.

Info: Trafiksituationen runt Vinstaskolan. Vi har intensifierat uppvaktningen av Trafikkontoret efter olyckan på Vinstavägen i v 42.

Fråga: Vi letar ny skolfotoleverantör och vill skapa ett utskott (en arbetsgrupp) kring detta. Vi behöver höra era önskemål och sedan få hjälp med researchen inför valet av företag.

Fråga: Förslag på föreläsare eller önskemål om ämne till nästa års föreläsning?

Info: Föräldravandringarna. Vi har haft möte med medborgarvärdar och fältassistenter i stadsdelen och rapporterar från det.

Info: Klubben. Vi har just nu en dialog med skolan om verksamheten på Klubben (fritidsverksamhet för elever i åk 4-6).

Info: VFF delar ut bidrag som kan sökas av klasslärarna. Om lärarna inte utnyttjar bidraget kan klassombuden göra ansökan i slutet av läsåret.

Styrelsen lade en proposition om stadgeändringar på årsmötet. Se bilaga. Kan de nya stadgarna godkännas? (För ändring av stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.)

NY PUNKT: Beslut om namnbyte till Vinsta Grundskolas Föräldraförening. (Vi kommer i samband med detta ändra föreningens namn i stadgarna.)

Övriga frågor.

Dagordning klassombudsmöte 18 november 2014