Kategoriarkiv: Klassombudsmöten

Protokoll från årskursombudsmötet i November

Protokollet från åsrkursombudsmötet i november finns nu publicerat på protokollsidan och här. Runt 30 deltagare fick höra senaste nytt från skolan, men framförallt prova på programmering i olika varianter.

Barn från åk 1 och åk 3 visade upp lite av vad de håller på med för olika typer av programmering i tre stationer. Mycket uppskattat att få uppleva vad barnen håller på med och se att de numera inte bara lär sig våra landskap samt att läsa och skriva!

Medlemsbrev November 2018

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra!

Här kommer läsårets andra hälsning från föräldraföreningen.

Välkommen på möte den 13 november

Den 13 november är det möte för årskursombud och alla andra intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.30-20.00.

Anmäl dig gärna till mötet via mail till kontakt@vgff.se.

Skolledningen kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser. Vi bjuder på fika.

Dagordning:

 1. Aktuell information från skolan (10 min).
 2. Digitaliseringen i skolan. Skolans IT-pedagog Tobias Södlind informerar om skolplattformen och vi får pröva på att programmera i samma verktyg som eleverna använder (60 min).
 3. Trafiksituationen (10 minuter).
 4. Övriga frågor (10 min).

Årsmötet och ny styrelse

Ett 30-tal föräldrar lyssnade på stadsdelsdirektör Denise Melin och Birgitta Thulén, förskolechef på stadsdelsförvaltningen, i samband med vårt årsmöte den 26 september. Även rektor Fredrik Boström talade och informerade om vikten av att göra kloka val i skolvalet till åk 6/högstadiet.

Alla barn som går i Östra har en garanterad plats på Vinsta Västra i sexan. Om man ställer barnet i kö till andra skolor förlorar man den garanterade platsen på Vinsta västra. Det kan därför vara klokt att ta med Vinsta Västra som ett av alternativen så att man inte får en skola ännu längre bort om man inte kommer in på förstahandsvalen.

De närvarande fick också en presentation av Vibblan (skolbiblioteket) och rundvandring i bland annat slöjdsalar och musiksalen.

Tack alla ni som kom för visat intresse och tack till åk 4 som sålde korv och fika. Under kvällen valdes också en ny styrelse och ni hittar oss här: https://vgff.se/styrelsen/

Nya årskursombud

Årskursombuden är en viktig länk mellan föräldrar och skolan. Nya ombud utsågs i början av terminen, du hittar dem här: https://vgff.se/ombud/

Föräldravandringar

Hösten föräldravandringar pågår för fullt och vi väntar med spänning för att se vilken årskurs som vandrar mest denna termin!

Trafiken

I början av terminen ordnade föreningen tillsammans med skolan två Bilfria veckor där vi uppmuntrade de som kan att gå eller cykla till skolan för ökad trygghet och hälsa för alla. Vi närvarade i Drop-off-zonen för att informera om de regler som gäller där.

Drop-off-zonen är tänkt att underlätta för elever som blir skjutsade till skolan med bil, men den vållar också otrygghet när reglerna inte följs. Det är stoppförbud i zonen.

Man får stanna till för att lämna av eller hämta upp någon. Man får INTE parkera och lämna bilen i någon del av zonen, inte ens längst ut på kanterna och inte ens en jättekort stund. Det skapar en stökig trafiksituation och därmed otrygghet för barnen som ska gå till och från från skolan, särskilt för de barn som går på egen hand.

För att parkera bilen, använd angränsande gator eller skolans egen parkering.

Den pågående ombyggnationen av trafiklösningen på Vinstavägen, medför ytterligare trafik, bland annat stannar 118 också vid 179:ans hållplats. Det blir då extra viktigt att drop-off-zonen fungerar.

Föräldrar: berätta gärna för andra vuxna som hämtar era barn vid skolan om hur zonen får användas.

Föräldrar intresserade av att förbättra trafiksituationen?

Vi märker att många föräldrar är engagerade i trafiksituationen vid skolan, jättebra! Vill du vara med och stödja oss i vårt arbete för trygga skolvägar i form av ett trafikutskott? Man kan få igång fler vandrande skolbussar, cykeltåg, diskutera förslag på drop-off-zonens funktion och placering, testa konceptet ”Trafikföräldrar” som finns på andra skolor. Då turas föräldrar från alla årskurserna om att vara ”värdar” och är närvarande på morgon/eftermiddag på de platser runt skolan som upplevs stökiga för att skapa en lugn och trygg start och avslut på skoldagen. Vi vill ju att så många som möjligt väljer att gå eller cykla till skolan och det ska vara tryggt! Vi har många idéer men tar tacksamt emot support! Vill du vara med?

Kontakta styrelsen på kontakt@vgff.se eller prata med oss på mötet den 13e november!

Vinsta grundskolas dag 2019

Den sedvanliga kvällen Vinsta grundskolas dag kommer 2019 äga rum den 22a maj. Boka datumet i era kalendrar! Vet du inte vad det är? Här finns mer information:

https://vgff.se/vinstagrundskolasdag/

Bli medlem

Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar.

Förra läsåret fick föreningen in medlemsavgift för 48 procent av barnen och i år verkar vi bli ännu fler! Med ett större medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler aktiviteter på skolan. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden för vår verksamhet!

För dig som vill bli medlem, betala via swish på nummer 1230337881 eller skanna QR-koden här intill i swish-appen. 
Alternativt via Plusgiro 70 38 99-5.
Avgiften är 100 kr per elev och år.

Med vänliga hälsningar!

Ann L, Ann S, Henrik, Jenny, Malin, Martin G, Martin J och Peter i styrelsen

Protokoll från årskursombudsmöte i april

Protokollet från årskursombudsmötet 25 april finns nu upplagt. Hela styrelsen deltog och skolan representerades av rektor Fredrik samt vaktmästare Babak.

I korthet handlade mötet om:

 • Hur fungerar läxorna idag?
 • Ny skolplattform (som ersätter Skolwebben)
 • Förberedelser inför Vinsta grundskolas dag
 • Information om cykeleftermiddagen som inleder bilfria veckorna
 • Övriga frågor

Ni kan läsa hela protokollet här.

Protokoll från årskursombudsmöte HT-2017

Nu kan du läsa protokollet från årskursombudsmötet den 7 November. Samtliga klasser var representerade och utöver det ett antal intresserade föräldrar. Från skolan var rektor Fredrik och biträdande rektor Mimmi närvarande. Protokollet i sin helhet hittar du här.

Följande diskuterades:

 • Individuella utvecklingsplaner
 • Skolans informationskanaler
 • Utvärdering av årets skolfoto
 • Bilfria veckor och övriga trafikfrågor
 • Föräldravandringarna
 • Under övriga frågor diskuterades skolmaten

 

Medlemsbrev 2 hösten 2016

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra

Här kommer läsårets andra hälsning från föräldraföreningen.

Välkommen på möte den 22 november

Den 22 november har vi möte för årskursombud och alla andra intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.30-20.00. Anmäl dig till mötet senast den 18 november. Rektorerna Fredrik, Johan och Pelle kommer ett vara med. Vi bjuder på fika.

Dagordning:

1. Rektorerna och vårt hälsoutskott presenterar tankar om skolans hälsoprofil. (20 min)

2. Läxor: Fördelar och nackdelar med läxor i låg- och mellanstadiet? Vad tycker ni är svårt vid läxläsning? Vad kan bli bättre? (30 min)

3. Skolans aktuella trivselregler: bland annat mobilanvändning, arbetsro och trygghet. (15 min)

4. Föräldravandringarna. (10 min)

5. Övriga frågor. (15 min)

Bli medlem

Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar.

Med ett ännu större medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler aktiviteter. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden för vår verksamhet!

För dig som har glömt att betala finns fortfarande chansen. Avgiften är 100 kr per elev och år.Bli medlem genom att betala in på plusgiro 70 38 99-5. Ange elevens namn och klass. Vi önskar din betalning senast den 30 november. Vårt Swishkonto är tyvärr ännu inte på plats.

Med vänliga hälsningar!

Ann, Annika, Björn, Charlotte, Henrik, Johan och Lisa i styrelsen

Protokoll från årskursombudsmöte

Den 26 april var det årskursombudsmöte: Här kan ni läsa vad vi diskuterade under mötet

Information från skolans rektor

Fredrik Boström berättar:

 • I höst kommer skolans lärare att delta i Läslyftet. Det är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare. Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen[1].
 • Skolan ska också delta i PRIO[2] där fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt.
 • Fredrik berättar att han ser trivsel och trygghet som avgörande för att ett bra lärande ska vara möjligt.
 • Skolan växer till hösten. Björnbodaskolans mellanstadieelever är idag evakuerade till Vinsta grundskola västras lokaler. Från och med höstterminen kommer de att även organisatoriskt ingå i Vinsta grundskola. Detta innebär att Vinsta grundskola totalt kommer att ha cirka 900 elever och att Vinsta Västra nu är fylld till bredden. Läs mer i vårt protokoll från 22 mars 2016 https://vinstaskolanff.files.wordpress.com/2012/02/protokoll-vgff-styrelsemocc88te-160322_justerat-aw.pdf
 • Under sommaren kommer toaletterna, kapprummen och klassrummen på Raketen och Galaxen att renoveras.
 • Det har varit stort söktryck till f-klassen inför skolstarten hösten 2016. Klasstorlekarna på ca 20 elever kommer emellertid att ligga fast.
 • Arbetet med Förbifart Stockholm sker i närheten av Vinsta grundskola västra. Ett informationsmöte kring förbifart Stockholm äger rum den 31 maj på Stadsdelsförvaltningen Astrakangatan 19.00 18.00 – 19.30.
 • Den 12 maj har Västra en föreläsning och diskussion med Friends om barn och nätet, kl 17.30. Riktar sig främst till barn från årskurs fyra och uppåt men andra intresserade föräldrar är också välkomna. Ingen anmälan behövs.

Om och tillbyggnad av Vinsta grundskola

Planen är att en F-9 skola ska byggas på nuvarande Östra. Den ska rymma 1 200 elever. Skolan ska vara tre våningar vilket kräver ett tillägg till detaljplanen. Besked om detta kan komma i augusti. Först då kan processarbete och inriktningsbeslut bli aktuella. Vi kommer att fortsätta informera och bevaka frågan från VGFF:s sida. Arbetet kommer att ta tid och vi kommer sannolikt inte att märka något förrän om tidigast tre år. Läs mer i vårt protokoll från den 23 mars 2016 https://vinstaskolanff.files.wordpress.com/2012/02/protokoll-12-april-2016.pdf

Miljön kring Västra både trafikmässigt och utemiljön har brister. Intill skolgården på Vinsta Västra finns ett förråd där staden har förvaring av skrymmande byggmaterial och annat. Skolan skulle gärna vilja att området rensades och gjordes tillgänglig för rastverksamhet osv. Vi i föräldraföreningen har kontaktat Trafikkontoret i den här frågan för att visa att vi är många som är angelägna om att få en lösning på detta. Vi uppmanar alla att göra felamälan till staden kring utemiljön runt skolan.

 

Trafikfrågor

VGFF har hört av sig till konsultbyrån Tyréns som arbetar med en utredning om trafikläget vid Vinsta Grundskola Västra, med anledning av att Björnbodaskolans elever från åk 4 är evakuerade dit. Vi har fått ta del av Tyréns kartläggning av problem längs skolvägarna. Problemen berör även elever som kommer från Östra.

VGFF har också ett eget ärende på Trafikkontoret där några andra konsulter arbetar med att ta fram förslag på lösningar för säkrare skolvägar runt Vinsta Grundskola Östra. Särskilt fokus finns på Vinstavägen. Dessvärre meddelar Trafikkontoret att åtgärder kommer att kunna genomföras tidigast 2017. Det handlar bland annat om att göra om vid busshållplatserna för att minska möjligheten att köra om stillastående bussar. Föreningen kommer driva frågan om att göra mindre kostsamma åtgärder dessförinnan.

En förälder har hört av sig till föreningen och vill arbeta inom vårt trafikutskott för att driva frågan om sänkta hastigheter på Mellangårdsvägen som många elever måste korsa på väg till skolan.

Vi uppmanar alla föräldrar att göra incidentrapporter till skolan, föräldraföreningen och staden om man blir vittne till ”nära-ögat” situationer i trafiken runt skolan.

Planering Vinsta grundskolas dag

Infoblad delas ut till de närvarande. Den finns som bilaga till protokollet. All info inför Vinsta grundskolas dag finns också på vgff.se/vinstaskolans-dag/

Förslag om möjlighet att även skänka pengar till VGFF samt att betala med Swish diskuterades. Styrelsen kollar möjligheterna.

Årskursombudens mandatperiod

Årskursombuden sitter kvar till dess att nya är valda vid föräldramötena i augusti och september.

Mobilanvändning

Frågan om hur mycket barnen ska få använda sina telefoner på fritids diskuteras. Bland annat vilka regler som finns idag och hur de efterlevs. Vi diskturade också skärmtid på skolan och både föräldrar och rektorer vill gärna fortsätta denna diskussion, även med barnen, för att komma fram till tydliga regler.

Skolmaten

En förälder lyfter frågan om kvaliteten på skolans mat. Även skolan instämmer i att maten behöver förbättras. Det är mycket halvfabrikat. Maten kommer idag från Blackebergs gymnasium. Skolan kommer att leta efter en ny leverantör så snabbt som möjligt. Ljudmiljön är inte så bra i matsalen. Även denna fråga har uppmärksammats av skolan.

Lovfritids

Frågan om ”slentriananmälningar” av lediga barn till lovfritids – det vill säga att barnet är anmält till fritids men sedan inte dyker upp och vad detta får för konsekvenser för planering, inköp av mat och personalens ledighet diskuterad. Fredrik säger att hittills har situationen inte varit så illa att personal arbetat i onödan – de som velat vara lediga har kunnat vara det – men ser gärna att anmälningsdisciplinen förbättras.

Föräldraföreningen har också fått rapporter om att det var mycket inomhusaktiviteter och skärmtid på lovfritids under påsklovet. Fredrik har tagit med sig den frågan.