Protokoll från årskursombudsmöte

Den 26 april var det årskursombudsmöte: Här kan ni läsa vad vi diskuterade under mötet

Information från skolans rektor

Fredrik Boström berättar:

  • I höst kommer skolans lärare att delta i Läslyftet. Det är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare. Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen[1].
  • Skolan ska också delta i PRIO[2] där fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt.
  • Fredrik berättar att han ser trivsel och trygghet som avgörande för att ett bra lärande ska vara möjligt.
  • Skolan växer till hösten. Björnbodaskolans mellanstadieelever är idag evakuerade till Vinsta grundskola västras lokaler. Från och med höstterminen kommer de att även organisatoriskt ingå i Vinsta grundskola. Detta innebär att Vinsta grundskola totalt kommer att ha cirka 900 elever och att Vinsta Västra nu är fylld till bredden. Läs mer i vårt protokoll från 22 mars 2016 https://vinstaskolanff.files.wordpress.com/2012/02/protokoll-vgff-styrelsemocc88te-160322_justerat-aw.pdf
  • Under sommaren kommer toaletterna, kapprummen och klassrummen på Raketen och Galaxen att renoveras.
  • Det har varit stort söktryck till f-klassen inför skolstarten hösten 2016. Klasstorlekarna på ca 20 elever kommer emellertid att ligga fast.
  • Arbetet med Förbifart Stockholm sker i närheten av Vinsta grundskola västra. Ett informationsmöte kring förbifart Stockholm äger rum den 31 maj på Stadsdelsförvaltningen Astrakangatan 19.00 18.00 – 19.30.
  • Den 12 maj har Västra en föreläsning och diskussion med Friends om barn och nätet, kl 17.30. Riktar sig främst till barn från årskurs fyra och uppåt men andra intresserade föräldrar är också välkomna. Ingen anmälan behövs.

Om och tillbyggnad av Vinsta grundskola

Planen är att en F-9 skola ska byggas på nuvarande Östra. Den ska rymma 1 200 elever. Skolan ska vara tre våningar vilket kräver ett tillägg till detaljplanen. Besked om detta kan komma i augusti. Först då kan processarbete och inriktningsbeslut bli aktuella. Vi kommer att fortsätta informera och bevaka frågan från VGFF:s sida. Arbetet kommer att ta tid och vi kommer sannolikt inte att märka något förrän om tidigast tre år. Läs mer i vårt protokoll från den 23 mars 2016 https://vinstaskolanff.files.wordpress.com/2012/02/protokoll-12-april-2016.pdf

Miljön kring Västra både trafikmässigt och utemiljön har brister. Intill skolgården på Vinsta Västra finns ett förråd där staden har förvaring av skrymmande byggmaterial och annat. Skolan skulle gärna vilja att området rensades och gjordes tillgänglig för rastverksamhet osv. Vi i föräldraföreningen har kontaktat Trafikkontoret i den här frågan för att visa att vi är många som är angelägna om att få en lösning på detta. Vi uppmanar alla att göra felamälan till staden kring utemiljön runt skolan.

 

Trafikfrågor

VGFF har hört av sig till konsultbyrån Tyréns som arbetar med en utredning om trafikläget vid Vinsta Grundskola Västra, med anledning av att Björnbodaskolans elever från åk 4 är evakuerade dit. Vi har fått ta del av Tyréns kartläggning av problem längs skolvägarna. Problemen berör även elever som kommer från Östra.

VGFF har också ett eget ärende på Trafikkontoret där några andra konsulter arbetar med att ta fram förslag på lösningar för säkrare skolvägar runt Vinsta Grundskola Östra. Särskilt fokus finns på Vinstavägen. Dessvärre meddelar Trafikkontoret att åtgärder kommer att kunna genomföras tidigast 2017. Det handlar bland annat om att göra om vid busshållplatserna för att minska möjligheten att köra om stillastående bussar. Föreningen kommer driva frågan om att göra mindre kostsamma åtgärder dessförinnan.

En förälder har hört av sig till föreningen och vill arbeta inom vårt trafikutskott för att driva frågan om sänkta hastigheter på Mellangårdsvägen som många elever måste korsa på väg till skolan.

Vi uppmanar alla föräldrar att göra incidentrapporter till skolan, föräldraföreningen och staden om man blir vittne till ”nära-ögat” situationer i trafiken runt skolan.

Planering Vinsta grundskolas dag

Infoblad delas ut till de närvarande. Den finns som bilaga till protokollet. All info inför Vinsta grundskolas dag finns också på vgff.se/vinstaskolans-dag/

Förslag om möjlighet att även skänka pengar till VGFF samt att betala med Swish diskuterades. Styrelsen kollar möjligheterna.

Årskursombudens mandatperiod

Årskursombuden sitter kvar till dess att nya är valda vid föräldramötena i augusti och september.

Mobilanvändning

Frågan om hur mycket barnen ska få använda sina telefoner på fritids diskuteras. Bland annat vilka regler som finns idag och hur de efterlevs. Vi diskturade också skärmtid på skolan och både föräldrar och rektorer vill gärna fortsätta denna diskussion, även med barnen, för att komma fram till tydliga regler.

Skolmaten

En förälder lyfter frågan om kvaliteten på skolans mat. Även skolan instämmer i att maten behöver förbättras. Det är mycket halvfabrikat. Maten kommer idag från Blackebergs gymnasium. Skolan kommer att leta efter en ny leverantör så snabbt som möjligt. Ljudmiljön är inte så bra i matsalen. Även denna fråga har uppmärksammats av skolan.

Lovfritids

Frågan om ”slentriananmälningar” av lediga barn till lovfritids – det vill säga att barnet är anmält till fritids men sedan inte dyker upp och vad detta får för konsekvenser för planering, inköp av mat och personalens ledighet diskuterad. Fredrik säger att hittills har situationen inte varit så illa att personal arbetat i onödan – de som velat vara lediga har kunnat vara det – men ser gärna att anmälningsdisciplinen förbättras.

Föräldraföreningen har också fått rapporter om att det var mycket inomhusaktiviteter och skärmtid på lovfritids under påsklovet. Fredrik har tagit med sig den frågan.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s