Kategoriarkiv: Föräldrabrev

Hösthälsning från VGFF

Läsårets andra medlemsbrev innehåller bland annat en inbjudan till årskursombudsmöte den 12 november. Passa på att komma dit även om du inte är årskursombud! På mötet kommer vi att avhandla:

 • Årskurs 6, vara eller inte vara på Östra?
 • Demonstration av IT verktyget Lexplore, som testar barns läsförmåga med ögonscanning och AI!
 • Skolplattformen

Hela medlemsbrevet läser du här.

Glöm heller inte att bli medlem, 100 kr per barn swishas till: 123 033 78 81

Sommarhälsning

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra!

Här kommer en försommarhälsning från föräldraföreningen, just när vårteminen 2019 är slut och skollovet har börjat. Det fullständiga brevet finns här. Några höjdpunkter:

 • Rekordvinst vid Vinsta grundskolas dag. Resultatet blev lite mer än 26000 kr vilket slår förra året med ungefär 1000 kr. Tack till alla föräldraombud och föräldrar som ställde upp och gjorde detta möjligt!
 • Bidrag till biblioteket ger fler böcker för lässugna elever
 • Grattis till Åk 2 som skopar hem första priset i föräldravandringen, tätt följd av åk 1 på andra plats och FK på tredje plats.

Trevlig sommar!

Medlemsbrev November 2018

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra!

Här kommer läsårets andra hälsning från föräldraföreningen.

Välkommen på möte den 13 november

Den 13 november är det möte för årskursombud och alla andra intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.30-20.00.

Anmäl dig gärna till mötet via mail till kontakt@vgff.se.

Skolledningen kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser. Vi bjuder på fika.

Dagordning:

 1. Aktuell information från skolan (10 min).
 2. Digitaliseringen i skolan. Skolans IT-pedagog Tobias Södlind informerar om skolplattformen och vi får pröva på att programmera i samma verktyg som eleverna använder (60 min).
 3. Trafiksituationen (10 minuter).
 4. Övriga frågor (10 min).

Årsmötet och ny styrelse

Ett 30-tal föräldrar lyssnade på stadsdelsdirektör Denise Melin och Birgitta Thulén, förskolechef på stadsdelsförvaltningen, i samband med vårt årsmöte den 26 september. Även rektor Fredrik Boström talade och informerade om vikten av att göra kloka val i skolvalet till åk 6/högstadiet.

Alla barn som går i Östra har en garanterad plats på Vinsta Västra i sexan. Om man ställer barnet i kö till andra skolor förlorar man den garanterade platsen på Vinsta västra. Det kan därför vara klokt att ta med Vinsta Västra som ett av alternativen så att man inte får en skola ännu längre bort om man inte kommer in på förstahandsvalen.

De närvarande fick också en presentation av Vibblan (skolbiblioteket) och rundvandring i bland annat slöjdsalar och musiksalen.

Tack alla ni som kom för visat intresse och tack till åk 4 som sålde korv och fika. Under kvällen valdes också en ny styrelse och ni hittar oss här: https://vgff.se/styrelsen/

Nya årskursombud

Årskursombuden är en viktig länk mellan föräldrar och skolan. Nya ombud utsågs i början av terminen, du hittar dem här: https://vgff.se/ombud/

Föräldravandringar

Hösten föräldravandringar pågår för fullt och vi väntar med spänning för att se vilken årskurs som vandrar mest denna termin!

Trafiken

I början av terminen ordnade föreningen tillsammans med skolan två Bilfria veckor där vi uppmuntrade de som kan att gå eller cykla till skolan för ökad trygghet och hälsa för alla. Vi närvarade i Drop-off-zonen för att informera om de regler som gäller där.

Drop-off-zonen är tänkt att underlätta för elever som blir skjutsade till skolan med bil, men den vållar också otrygghet när reglerna inte följs. Det är stoppförbud i zonen.

Man får stanna till för att lämna av eller hämta upp någon. Man får INTE parkera och lämna bilen i någon del av zonen, inte ens längst ut på kanterna och inte ens en jättekort stund. Det skapar en stökig trafiksituation och därmed otrygghet för barnen som ska gå till och från från skolan, särskilt för de barn som går på egen hand.

För att parkera bilen, använd angränsande gator eller skolans egen parkering.

Den pågående ombyggnationen av trafiklösningen på Vinstavägen, medför ytterligare trafik, bland annat stannar 118 också vid 179:ans hållplats. Det blir då extra viktigt att drop-off-zonen fungerar.

Föräldrar: berätta gärna för andra vuxna som hämtar era barn vid skolan om hur zonen får användas.

Föräldrar intresserade av att förbättra trafiksituationen?

Vi märker att många föräldrar är engagerade i trafiksituationen vid skolan, jättebra! Vill du vara med och stödja oss i vårt arbete för trygga skolvägar i form av ett trafikutskott? Man kan få igång fler vandrande skolbussar, cykeltåg, diskutera förslag på drop-off-zonens funktion och placering, testa konceptet ”Trafikföräldrar” som finns på andra skolor. Då turas föräldrar från alla årskurserna om att vara ”värdar” och är närvarande på morgon/eftermiddag på de platser runt skolan som upplevs stökiga för att skapa en lugn och trygg start och avslut på skoldagen. Vi vill ju att så många som möjligt väljer att gå eller cykla till skolan och det ska vara tryggt! Vi har många idéer men tar tacksamt emot support! Vill du vara med?

Kontakta styrelsen på kontakt@vgff.se eller prata med oss på mötet den 13e november!

Vinsta grundskolas dag 2019

Den sedvanliga kvällen Vinsta grundskolas dag kommer 2019 äga rum den 22a maj. Boka datumet i era kalendrar! Vet du inte vad det är? Här finns mer information:

https://vgff.se/vinstagrundskolasdag/

Bli medlem

Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar.

Förra läsåret fick föreningen in medlemsavgift för 48 procent av barnen och i år verkar vi bli ännu fler! Med ett större medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler aktiviteter på skolan. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden för vår verksamhet!

För dig som vill bli medlem, betala via swish på nummer 1230337881 eller skanna QR-koden här intill i swish-appen. 
Alternativt via Plusgiro 70 38 99-5.
Avgiften är 100 kr per elev och år.

Med vänliga hälsningar!

Ann L, Ann S, Henrik, Jenny, Malin, Martin G, Martin J och Peter i styrelsen

Försommarhälsning från föräldraföreningen

Hej alla föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer en försommarhälsning från föräldraföreningen.

Den finns även tillgänglig som pdf här.

Vinsta grundskolas dag

Tack för era insatser på Vinsta grundskolas dag. Efter att ha fått in alla Swishbetalningar landade resultatet på 25 308 kronor vilket skulle kunna vara rekord! Föreningen ska förvalta pengarna väl.

Hör av er om ni har förslag eller idéer på inköp eller investeringar.

Ateljé invigd

Den nya ateljén som föräldraföreningen har finansierat är nu invigd. Den finns i Klubbens lokaler och ska vara tillgänglig för elever på skoltid och fritidstid.  Skolan har fortfarande pengar kvar från summan de mottagit och ska komplettera med drejskiva eller annan lämplig utrustning.

Alla årskurser har sökt och fått bidrag

Under läsåret har vi kunnat bevilja bidrag till alla årskurser som sökt pengar från oss. Det här har eleverna fått vara med om:

 • F-klass          Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet.
 • Årskurs 1    Besök på Skansen – uppskjutet till augusti/september pga värmeböljan i maj.
 • Årskurs 2    Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet och skolbio.
 • Årskurs 3    Historiska museet.
 • Årskurs 4    Häxorna på Dramaten.
 • Årskurs 5    Naturhistoriska riksmuseet och Armémuseum.

Nya böcker till eleverna

I slutet av terminen valde vi att ge 5 000 kr till skolbiblioteket på Östra.

Resultatet av vårens vandringar

Här kommer resultatet av vårens föräldravandringar:

F-klass               18 procent

Åk 1                     27 procent

Åk 2                     30 procent       Tredje plats     500 kr

Åk 3                     29 procent       Tredje plats     500 kr

Åk 4                     46 procent       Första plats      2000 kr

Åk 5                     31 procent       Andra plats      1000 kr

Vi har satt in pengarna på vinnarnas respektive årskurs­konton. Polis och fältassistenter uppmuntrar oss att fortsätta vandra. De ser tydligt att föräldranärvaro minskar skadegörelse och otrygghet i området. Det gynnar våra barn – även de yngsta – att slippa se och höra talas om hotfulla händelser i vår närmiljö. Tider för höstens vandringar kommer upp på vår webbplats i augusti.

Årsmöte i september

Vi kommer att ha årsmöte i september med inbjuden föreläsare. Mer info kommer. Kom ihåg att lämna in motioner eller meddela om ni vill vara med i styrelsen senast 31 augusti. Vi har just nu två aktiva utskott – skolmiljöutskottet och hälsoutskottet – och efterlyser personer för att väcka liv i trafikutskottet. Det går också bra att bilda ett nytt utskott om du vill driva en särskild fråga.

Årskursombuden

Stort tack till er som varit årskursombud under läsåret. Ni sitter kvar (med undantag av åk 5) tills nya ombud väljs på föräldramötena i höst.

Enligt föräldraföreningens stadgar måste vi ha ombud i alla årskurser. Genom att samla ombuden och skolledningen en gång per termin kan vi få en dialog där alla årskurser är representerade. Ombuden hjälper också till med att förmedla information, få till stånd föräldravandringarna och Vinsta grundskolas dag. Läs mer på https://vgff.se/ombud/.

Varje årskurs bestämmer om de därutöver också vill ha klassföräldrar (klassfester och inköp av presenter till mentorer) och resegrupp (klassresa). Detta ligger emellertid utanför uppdraget för föräldraföreningen.

Många valde att gå och cykla

I maj arrangerade föräldraföreningen och skolan två bilfria veckor. Syftet var att främja en säkrare trafikmiljö och samtidigt skapa hälsovinster för eleverna. Föräldraföreningen och Trafikkontoret inledde veckorna genom att bjuda på en skolshow med BMX- och skateboardproffsen Andreas och Stefan. De hade med sig alien-bikes som både barn och vuxna fick prova på. Det var kul att eventet var så välbesökt!

Under de bilfria veckorna hade föräldraföreningen, och skolledningen, representanter i dropp-off-zonen på morgnar och eftermiddagar. Det märktes att fler än vanligt cyklade och gick. Det var lugnt i zonen men cykelparkeringen var överfull – vi behöver fler cykelställ!

Förändringar i trafikmiljön

Trafikkontoret planerar att ta bort befintlig avsmalning och anlägga två nya övergångsställen vid skolan. De undersöker också möjligheten att skapa ett säkrare cykelstråk längs Vinstavägen.

Föräldraföreningen, och förskolan Björkbacken, arbetar för att få ett betongblock på gång- och cykelbanan mellan förskolan och skolan. Målet är att förhindra bilister att köra in och parkera där.

Glad sommar!

Inför skolavslutningen bjöd vi all personal på Östra på grädd­tårta eller laktos- och glutenfria muffins, som tack för ett fint läsår. Nu vill vi även skicka varma sommarhälsningar till er och alla fina barn!

Med vänliga hälsningar

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

Vårhälsning från föräldraföreningen

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer läsårets fjärde hälsning från föräldraföreningen. Den finns även tillgänglig som pdf här.

Välkomna på möte den 25 april

Skolan har en obligatorisk kväll – ”Vårkväll!” – den 25 april klockan 17.00-19.00. Efter skolans aktiviteter är alla årskursombud och andra intresserade föräldrar välkomna på möte klockan 19.00-20.00. Skolledningen kommer att vara representerad.

Dagordning:

 1. Hur fungerar läxorna idag? Hur kan föräldrar och skola samverka kring läxor?  (25 minuter)
 2. Förberedelser inför Vinsta grundskolas dag. Viktigt att minst ett årskursombud från varje årskurs deltar. Ombuden ska fördela arbetet inom sina årskurser och på mötet går vi igenom vad som ska göras. Information om försäljning och aktiviteter finns redan nu på https://vgff.se/vinstaskolansdag/ (25 minuter)
 3. Övriga frågor (10 minuter)

Vi ses i personalrummet där det kommer att finnas kaffe, te och fikabröd. Mejla till kontakt@vgff.se senast den 20 april och meddela om du kommer.

Föräldravandringarna

Föräldraföreningen har etablerat kontakt med fältassistenterna i Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta. Fältassistenterna ber vandrande föräldrar att ringa om de ser pågående fester eller mycket ungdomar ute. Telefonnummer finns på informationskorten där ni hämtar västar eller på vår webbplats https://vgff.se/foraldrarvandring/

Bilfria veckor i maj

Från den 14 maj till den 25 maj arrangerar skolan och föräldraföreningen bilfria veckor. Då uppmuntrar vi de barn, familjer och personal som kan att gå eller cykla till skolan. Eleverna kommer att få trafikundervisning på skoltid och föräldraföreningen planerar ett evenemang (inte riktigt klart än…) på skolgården som uppstart. Dessa veckor kommer vi att bemanna drop-off-zonen både på för- och eftermiddagar för att påminna om parkeringsförbudet där. OBS! Under mars och april har föreningen fått rapporter om att parkeringsbolagen har ökat sin närvaro för att få bukt med bilar som felaktigt lämnas (drop-off-zon, trottoar, gångväg) vid Vinsta grundskola och förskolan Björkbacken.

Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

Vinterhälsning från föräldraföreningen

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,

Här kommer läsårets tredje hälsning från föräldraföreningen. Den finns även tillgänglig i pdf format här.

Vi har fått en gåva – nu blir det ateljé och extra bidrag till utflykter

2015 beslutade Utbildningsnämnden att Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan skulle bilda enheten Vinsta grundskola. Vinstagårdsskolan hade då en inaktiv föräldraförening som fått in sina sista medlemsavgifter 2012. Nu ska den lösas upp och vi har fått överta deras kvarvarande medel på 28 347 kronor. Vi är mycket tacksamma för denna stora gåva. Vi kan nu:

 • Bidra med 20 000 kronor till en ateljé i Klubbens lokaler, utifrån skolans önskemål. Alla elever i åk 1-5 ska få tillgång till ateljén både på skoltid och fritidstid. Pengarna går till stafflin, torkställningar, målarutrustning och eventuellt en drejskiva. Ateljén blir färdig under våren.
 • Vara extra generösa mot de årskurser som sökt vårt bidrag för att kunna besöka museum eller göra andra utflykter med eleverna.

Välkomna på möte den 25 april

Skolan har beslutat att ha en obligatorisk kväll – ”Vår kväll!” – för alla elever den 25 april klockan 17.00-19.00. (Denna kväll ersätter skoldagen den 30 april, som är en klämdag. Skolan kommer ge mer info om detta.) Vi föräldrar är inbjudna till kvällsaktiviteterna. Efter skolans aktiviteter är alla årskursombud – och andra intresserade föräldrar – välkomna på årskursombudsmöte klockan 19.00-20.00. Vi ses i personalrummet. Då ska vi bland annat förbereda Vinsta grundskolas dag. Mejla till kontakt@vgff.se och meddela om du kommer senast den 20 april.

Föräldravandringarna

Nu finns tiderna för vårens vandringar på vår hemsida. Nytt för denna termin är att vi kommer att rikta vandringarna mot Spånga centrum där det finns stort behov av ökad vuxennärvaro. Läs mer på https://vgff.se/foraldrarvandring/

Planering för våren

 

6 mars Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.
25 april Årskursombudsmöte 19.00-20.00 – för årskursombud och andra
intresserade föräldrar
23 maj Vinsta grundskolas dag kl 18.00-20.00
5 juni Styrelsemöte med skolledningen. Hör av dig om du vill vara med.

Julhälsning till personalen på skolan

Sista veckan innan jullovet bjöd vi all personal på Vinsta
grundskola östra på glögg, julmust, pepparkakor och lussebullar.
På detta sätt ville vi visa vår uppskattning för det
proffsiga jobb de gör med våra barn och önska god jul.

Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

Hösthälsning

Hej föräldrar på Vinsta grundskola östra,
Här kommer läsårets andra hälsning från föräldraföreningen.

Välkommen på möte den 7 november (veckan efter höstlovet)
Den 7 november har vi möte för årskursombud och alla andra intresserade föräldrar. Vi ses i personalrummet på Östra klockan 18.30-20.00. Anmäl dig till mötet senast den 3 november på kontakt@vgff.se Skolledningen kommer att vara representerad och syftet med mötet är att skapa dialog mellan skolan och föräldrar i alla årskurser. Vi bjuder på fika. Dagordning:

 1. Samtal kring elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP-samtalen). Varför finns de? Hur upplever vi föräldrar dem? Vad är bra? Vad kan bli bättre? (20 minuter)
 2. Hur fungerar skolans informationskanaler? (20 minuter)
 3. Utvärdering av årets skolfoto (10 minuter)
 4. Bilfria veckor under våren. (15 minuter)
 5. Föräldravandringarna. (10 minuter)
 6. Övriga frågor. (15 min)


Årsmötet och ny styrelse
Ett 60-tal föräldrar lyssnade på Trafikverket och grundskolechef Gunnar Wohlin i sam­band med vårt årsmöte den 20 september. Tack alla ni som kom för visat intresse. För er som inte hade möjlighet att vara med, finns Trafikverkets presentation här. Gunnars presentation får vi inte sprida eftersom det innehöll arbets­material. Under kvällen valdes ny styrelse och ni hittar oss här: https://vgff.se/styrelsen/


D
rop-off-zonen
Vad får man egentligen göra i drop-off-zonen på Vinstavägen, undrar en del föräldrar? Jo, det är stoppför­bud men man får stanna och släppa av eller hämta upp sitt barn. Man får INTE parkera och lämna bilen i zonen. Inte ens en jättekort stund.

Vi får rapporter om att det fungerar hyfsat på morgnarna. Sämre på eftermiddagarna då bilar parkerar både i och intill zonen. Det skapar en stökig trafiksituation och därmed otrygghet för barnen som ska gå hem från skolan.

Nu måste vi hjälpas åt om zonen ska få vara kvar! I vecka 42 kommer vi i styrelsen och representanter från skolledningen att stå i zonen på morgonen för att påminna om vad som gäller.


Bli medlem

Föräldraföreningen består av oss föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en bra skoltid för alla barn på Vinsta grundskola östra. I det arbetet skulle vi i styrelsen gärna ha stöd av alla föräldrar. Förra läsåret fick föreningen in medlemsavgift för 37 procent av barnen. I år har vi redan något fler betalande medlemmar än så, men vi vill alltså bli fler. Med ett större medlemsantal kan vi göra ännu mer. Vi kan ta fler initiativ till inköp och stötta fler aktiviteter. Dina idéer och ditt stöd utgör grunden
för vår verksamhet!

För dig som har glömt att betala finns inbetalningskort nedan.

Eller betala via swish på nummer 1230337881 eller skanna QR-koden här intill i swish-appen.qr-swish

Avgiften är 100 kr per elev och år. Ange elevens namn och klass.  Vi önskar din betalning senast den 30 november.


Med vänliga hälsningar!

Ann, Ann, Annika, Henrik, Jessica, Malin och Peter i styrelsen

pg-vgff