Kategoriarkiv: Årsmöte

Årsmöte och föreläsning med Kalle Zackari Wahlström

image002

Bild: Emilia Bergmark-Jiménez. 

Nu är det semestertider men vi planerar redan för höstterminen och vill bjuda in er som har barn på Vinsta grundskola östra, till matsalen, den 21 september kl 17.00-19.00. Då har vi vårt årsmöte. Vi har också, tillsammans med skolan, bjudit in Kalle Zackari Wahlström.

Kalle är känd från tv-programmen Svett & Etikett, Träna med Kalle samt Gympaläraren. Han ska föreläsa för oss föräldrar, lärare och annan personal på skolan denna kväll.

Vi vet att skolbarn rör på sig allt mindre och mår allt sämre. Föreläsningen kommer att handla om vad vi vuxna – i skolan och hemmet – kan göra åt det. Föräldraföreningen bjuder på korv med bröd. Fika kommer också att finnas. Anmäl dig till årsmötet och föreläsningen senast den 16 september via formuläret nedan eller på kontakt@vgff.se. Varmt välkommen!

Protokoll från årsmötet publicerat

Den 16 september genomfördes årsmötet för Vinsta Grundskolas Föräldraförening i skolans matsal.

Bland annat beslutades om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 och att höja medlemsavgiften till 100 kronor.

Den nyvalda styrelsen består av följande personer med respektive ansvarsområden:

  • Annika Wallin av årsmötet vald till ordförande
  • Lisa Lysén vice ordförande och föräldravandringar
  • Johan Tufvesson sekreterare och webbansvarig
  • Henrik Björnek kassör Ann Lindmark ledamot med särskilt ansvar för trafikfrågor
  • Charlotte Andersson ledamot med särskilt ansvar för skolmiljö
  • Björn Kindenberg ledamot med särskilt ansvar för skolmiljö med fokus på IT-frågor 

Läs hela verksamhetsplanen här.

Läs protokollen här.

FÖRELÄSNING

Direkt efter VFF:s årsmöte, kl 18.30 – 20.15, inbjuds alla föräldrar på Vinstaskolan att lyssna till en föreläsning av Niclas Ottosson om ”Nätmobbning och etik på nätet”.

”Vad gör barnen på nätet och vad kan de stöta på? Hur öppen ska man vara och vad kan man tänka på när det gäller bilder och personlig information? Hur ser nätmobbning och digitala kränkningar ut och hur ska man upptäcka dem? Är mitt barn i riskzonen och var kan man som förälder sätta gränsen? Och framförallt…Hur kan man samtala med sina barn om det som händer på nätet?”

Föreläsningen arrangeras gemensamt av Vinstaskolan och föräldraföreningen och är gratis. Ingen föranmälan krävs. Även personal från Vinstaskolan kommer att bjudas in för att lyssna till föreläsningen denna kväll. Elever i åk 4-6 kommer att få en separat föreläsning av Niclas Ottosson på detta tema vid annat tillfälle.
Det kommer finnas möjlighet att köpa fika i pausen

Mer information om föreläsningen:

En sårande kommentar på Facebook, ett jobbigt SMS vid läggdags, kränkande bilder som läggs ut på nätet, en skvallerblogg som leder till panik i skolan, elaka facerapes och taggningar eller en hatgrupp som skapas.

Vägarna till att göra andra illa är flera och många av de konflikter och bråk som uppstår på nätet kommer sedan till skolan där vi vuxna står handfallna och inte har någon aning om hur det uppstått och vilka som är inblandade.

Ur pedagogernas synvinkel är det omöjligt att veta vad eleverna gör när de är hemma vid datorn och från föräldrarnas håll är det mycket svårt att ha koll på det barnen gör i skolan med sina mobiler och detta innebär att problemen som uppstår kan vara mycket svåra att lösa.

Under föreläsningen mot vuxna pratas och diskuteras det om hur det ser ut på nätet och vad många barn och unga gör mot varandra. Det problematiseras, konkretiseras och ges direkta lösningar på hur man kan agera, stödja och samtala med sina elever och sina barn. Vilka utvägsstrategier finns? Hur säger man nej vid grupptryck? Vad säger lagar och regler kring det som händer? Vad är kränkande behandling och hur kan man göra om det uppstår? Hur ska man samtala och vad kan man samtala om när det gäller de ungas nätanvändande? Hur kan man hjälpa och stödja ett barn som råkar illa ut? Detta och mycket mer talas det om under dessa föreläsningar.

Under föreläsningen mot elever så ligger vikten vid att skapa reflektion om det som händer och det som man gör mot varandra. De flesta har någon gång stött på någon form av kränkande behandling på nätet, antingen gjort själ eller råkat ut för, och alla har inte rätt verktyg för att möta det och där handlar det mycket om kunskap och strategier vilket vi ger under föreläsningarna. Hur ska man göra om en konflikt uppstår? Hur säger man nej till grupptryck? Vad är en kränkning och var går gränsen någonstans? Hur undviker man att skada såra andra? Vad ska man tänka på när det gäller bilder, kommentarer och bloggar? Vad säger avtalen på Facebook och vad gäller när det handlar om facerapes och elaka grupper? Det här och mycket mer diskuteras och pratas det om under elevföreläsningen

Niclas Ottosson

Niclas Ottosson har föreläst och utbildat på skolor runtom i Sverige sedan 2005 tillsammans med Rädda Barnen. Han har även studerat på lärarprogrammet, Uppsala Universitet, och har arbetat på Arlandagymnasiet som lärare inom kommunikation och IT, Valstaskolan (år 7-9) och Steningeskolan (år 4-6)

Under åren har han hunnit med både universitetsstudier inom bl.a pedagogik, IKT och media, kommunikation, Etik i skolan, mänskliga rättigheter i skolan, professionellt förhållningssätt och specialpedagogik men har även ett gediget samarbete med Rädda Barnen där det gjorts undersökningar och intervjuer med elever på grundskolor i hela Sverige och mött över 80000 elever, pedagoger och lärare under olika utbildningsdagar. Det är den erfarenheten som har lett fram till en mängd olika verktyg för att på ett effektivt och långsiktigt sätt motarbeta olika former av nätmobbning och digitala kränkningar.

Utöver akademiska studier och pedagogiska arbeten så har Niclas Ottosson ett flertal ideella uppdrag där mötet med barn och unga har varit och är många.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

VINSTASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Onsdagen den 17 september 2014 kl 18.00-18.30

Plats: Vinstaskolans matsal

Motioner

Motioner att behandla till vid årsmötet ska ha kommit styrelsen till handa senast den 1 september. Skicka dem
via e-post senast den 1 september.

Nomineringar
Styrelsen behöver ständigt förnyas och få ökad kompetens. Nomineringar till styrelseposter sänds till valberedningen eller till vår mailadress. Nomineringarna ska ha inkommit senast den 1 september.

Dagordning

Dagordning till årsmötet kommer att finnas på här på vår hemsida från och med den 3 september.

 Föreläsning

Direkt efter årsmötet, kl 18.30 – 20.15, inbjuds alla föräldrar på Vinstaskolan att lyssna till en föreläsning av Niclas Ottosson om ”Nätmobbning och etik på nätet”.

”Vad gör barnen på nätet och vad kan de stöta på? Hur öppen ska man vara och vad kan man tänka på när det gäller bilder och personlig information? Hur ser nätmobbning och digitala kränkningar ut och hur ska man upptäcka dem? Är mitt barn i riskzonen och var kan man som förälder sätta gränsen? Och framförallt…Hur kan man samtala med sina barn om det som händer på nätet?

Föreläsningen arrangeras gemensamt av Vinstaskolan och föräldraföreningen och är gratis. Ingen föranmälan krävs. Även personal från Vinstaskolan kommer att bjudas in för att lyssna till föreläsningen denna kväll. Elever i åk 4-6 kommer att få en separat föreläsning av Niclas Ottosson på detta tema vid annat tillfälle.

Det kommer finnas möjlighet att köpa fika i pausen.

Dags för årsmöte

Tisdagen den 25 september är det dags för årsmöte för Vinstaskolans föräldraförening. Tid 18,30. Plats Vinstaskolans matsal.

Dagordning för stämman:

§ 1

Förteckning över närvarande medlemmar vid stämman
§ 2
Val av ordförande och sekreterare för stämman

§ 3
Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman

§ 4
Fråga om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst

§ 5
Fastställande av dagordning

§ 6
Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

§7
Föredragande av revisorns berättelse

§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9
Behandling av motioner från medlemmarna

§ 10
Behandling av propositioner från styrelsen

§ 11
Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande verksamhetsår

§ 12
Fastställande av årsavgift

§ 13
Val av styrelsemedlemmar:

§ 14
Val av: a) revisor b) revisorssuppleant

§15
Val av föreningens valberedning

§16
Övriga icke beslutsfrågor