Kategoriarkiv: Styrelsemöten

Protokoll från 19 januari

Nu är protokollet från den 19 januari publicerat. Nedan finns en sammanfattning. Läs hela protokollet här.

Möten under våren 2016 

16 februari       18.30                  Enbart styrelsen träffas

22 mars             18.00                  Johan Sjöberg och ny rektor deltar
12 april               18.30                  Enbart styrelsen
26 april               18.30                  Möte årskursombuden och andra intresserade föräldra.
25 maj                18.00-20.00      Vinsta Grundskolas dag
7 juni                  18.00                  Johan Sjöberg och rektor deltar. Styrelsen terminsavslutning
23 augusti         18.30                  Enbart styrelsen

Skolan och styrelsen beslutar att inte arrangera någon fixardag under våren 2016, eftersom det i dagsläget inte är något stort behov och våren ändå är så full av aktiviteter.

Vårt bidrag till skolans aktiviteter 

Föreningen och skolan har en pågående dialog om de bidrag som klasslärarna kan söka från oss.

Säkerhetsskåpen

Av de av VGFF delfinansierade säkerhetsskåpen är femmornas säkerhetsskåp är uppsatta, fyrornas på plats men ej uppsatta.

Trafik

Vi har blivit kontaktade av boende på Vinsta skolgränd som vill göra gemensam sak med oss för att minska antalet parkerade bilar som blockerar utfarter på gatan. Vi beslutar att vi ska informera i medlemsbrevet.

Säkerhet på skolan

Vi har fått en föräldrafråga i ljuset av det som inträffade i Trollhättan i slutet av oktober: Hur arbetar skolan med säkerheten?

 

Inomhusklimat

Hur är inomhusklimatet och luftkvaliteten på Vinsta Grundskola Östra? Problem har uppstått vid flera tillfällen med ventilationen men allt ska fungera nu.

Elevhälsoplanen

Vi har synpunkter på elevhälsoplanen. Vi sammanfattar våra synpunkter och vad vi vill återkoppla till EHT.

Politikerpåverkan

VGFF arbetar med att brev till våra politiker om framtida utbyggnad av skolan för att samla östra och västra i nya lokaler.

Föräldravandringarna

Lisa rapporterar: De laminerade infokorten är klara och vårens tider är publicerade på vår webbplats. Första vandringarna görs i april.

 

 

 

Sammanfattning från mötet den 8 mars

Info från skolan:
Friends – Skolsköterskan Lena är med och förklarar hur Vinstaskolan jobbar med Friends, ett program för att involvera eleverna i att minska mobbing. Kamratstödjarna får rapportera om platser på skolgården där elever är ensamma eller utsatta, hjälpa
och stötta andra elever, vara ett föredöme, ta med frågor från klassen till de vuxna i Friends. I en halvdags utbildning får representanterna lära sig att leda lek-övningar som de tar tillbaka till sina klasser, vilket brukar vara uppskattat.

Just nu väntar skolan på resultatet av en enkät där klas 2 och 5 svarat på hur det trivs i skolan. Rektor och skolsköterskan tror att den kommer att visa ett mer positivt resultat är förra gången då det varit bättre stämning i skolan i år.

Arbetsmiljö
VFF lägger ut protokoll från skyddsronden där en representant från VFF var med och observerade.
SISAB har påbörjat arbetet med att rusta upp kapphallen vid matsalen.Man har vissa problem med dålig lukt i duscharna.

Det ser ut som att 24 elever kommer att gå kvar i klass 6 nästa år.

Ekonomi
Efter påminnelse om medlemsavgift till VFF har ca 25 st till kommit in.

Beslutat att betala ut 1500 kr till klass 5b för museibesök.

Klassombudsmöte
Beslut togs att ändra datum för klassombudsmötet till den 26 april. Kallelse kommer att gå ut till klassombuden och på mötet kommer information om bland annat Vinstaskolans dag att delas ut.

Föräldravandringar
Uppdaterat schema med datum för när de olika klasserna ska ansvara för nattvandring ligger uppe på webbplatsen tillsammans med mallar och affisch att sätta upp i klassrummen.

Gardiner till klasserna
Alla gardiner hanns inte med på de syjuntor som VFF anordnat så nu har de halvfärdiga gardinerna delats ut till respektive klassrum med en uppmaning till klassföräldrarna att få ihop en grupp föräldrar som kan färdigställa så att våra barn får lite mer färg. Vid frågor, ring Pia på 0705-404679.

Kommande möten:
26 april Klassombudsmöte kl 18.30 i skolbiblioteket

3 maj VFF styrelsemöte kl 18.30 i personalrummet

23 maj Vinstaskolans dag kl 18.00

7 juni avslutning för VFF 18.30 utan skolrepresentanter

Läs hela protokollet här.

Sammanfattning av mötet den 19 januari

Info från Skolan:
VFF fick ta del av Skolans bokslut.

Tjänstefördelning pågår, viss osäkerhet kring hur många elever det blir i åk 6.

Houssam driver samarbete med Idrottslyftet i syfte att barnen ska få prova på alla möjliga sporter.

Skolan har ansökt om att få vara med i ett projekt att använda ipads i undervisningen, åk 2 och 5.

Det var många anmälda barn som inte dök upp på fritids under jullovet. Föräldrarna måste respektera att skolan gör en planering utifrån antalet anmälda barn.  Så fort man som förälder vet att barnen inte ska komma  – meddela skolan!

Skolan fortsätter med abonnemang på Eggeby naturskola, 36 grupper får besöka under året.

Arbetsmiljö. Fre 3/2 kl 7.30 är det Skyddsrond, Mira deltar från VFF.
Matsalsrenovering kommer antagligen inte att bli av. Entrén vid matsalen fräschas upp med kapphängning, handfat m.m.

Utemiljö. Skolan vill investera i nya gungor eller annan lekutrustning, de undersöker vad barnen önskar sig mest.

Frågor från VFF till skolan:
Vi har dålig uppslutning på föräldravandringarna och ber rektorn att bifoga information om vikten av vandringarna  i sitt rektorsbrev.

Föräldravandringar
Inom kort kommer schema och mer information till klassföräldrarna. Målsättningen är att 6 pers per pass ska komma så att det blir 2 grupper som cirkulerar.

Trafik
Ny hastighetskontroll av polisen är på gång närmsta månaden.

Läs hela protokollet här.