Protokoll 16 februari 2016

För att göra det enklare för er som vill ta del av vår information från våra styrelsemöten kommer vi nu lägga hela infon i nyheten. På det viset slipper ni öppna en pdf och det blir lättare att läsa i en mobil.

Närvarande: Ordförande Annika Wallin, Henrik Björnek, sekreterare Johan Tufveson, Björn Kindenberg, Lisa Lysén och Charlotte Andersson. Frånvarande Ann Lindmark.

Plats: Personalrummet på Östra. Enbart styrelsen deltar.

Säkerhetsskåpen

Henrik köper bultsax och lämnar till skolans vaktmästare.

Trafik

Som tidigare nämnts har Trafikkontoret beviljat budget och startat ett projekt för att förbättra trafiksituationen kring skolan. Den 28 januari mellan 7.30–8.30 på morgonen höll vi i ett andra möte, denna gång med den utsedda konsultfirman som ska arbeta med utredningen. Vi gick igenom de synpunkter och problem som Föräldraföreningen har rapporterat in och konsulterna fick beskåda dessa på plats. Ett åtgärdsförslag ska presenteras i mars och vi håller oss uppdaterade i ärendet. Styrelsen är eniga om att Anns förslag på ”påminnelselapp till dem som parkerar fel” och lapp att sätta i entréerna är bra. Ann får i uppdrag att förankra innehållet med rektor och med Björkbackens förskola som också ska skriva under.

 Elevhälsoplanen

Skolan har tagit fram en elevhälsoplan och bett styrelsen om synpunkter. En förälder med sakkunskap har hört av sig till oss och är intresserad av att vara med och titta på elevhälsoplanen. Denna förälder är varmt välkommen. Annika, Björn och Charlotte åtar sig att sedan sammanfatta och återkoppla till skolan. Annika har pratat med biträdande rektor Johan Sjöberg om hur återkopplingen ska ske. Tanken är att vi ska vara två eller tre personer från styrelsen som träffar representanter för skolan. Vi väntar dock tills vår nya rektor är på plats och vill ta del av hans tankar kring elevhälsoarbetet.

Politikerpåverkan

Brevet till våra politiker om framtida utbyggnad av skolan. Vi fortsätter vårt arbete med att undersöka hur processen fortskrider på kommunal nivå och tar sedan ställning till fortsatt agerande.

Bidragsfrågan

Anne-Sofie Flood kommer att fortsätta driva frågan om ”kulturbidraget” så länge hon är kvar. Lärarna på lågstadiet arbetar med en plan för vad de vill att eleverna ska få med sig i form av kultur under åren på skolan. Anne-Sofie har även dialog med Elin (fklass) och Helen (mellanstadiet) som också jobbar på med sina arbetslag. Deras mål är att komma in med ett förslag till den 12 april, för lågstadiets del kommer den nog innan Anne-Sofie slutar den 22/3.

 Årskurs 4: Oro för att elever ska lämna skolan

VGFF har blivit kontaktad av föräldrar som är oroade för att många tänker lämna skolan i årskurs fem för att börja på Kunskapsskolan. Styrelsen diskuterar frågan utifrån flera aspekter och frågeställningar: Vad gör skolledningen för att bemöta de frågor som många föräldrar har; Hur påverkar Förbifarten synen på Västra? Varför ligger skolan i gruppen med lägst andel gymnasiebehöriga, enligt artikel i DN nyligen? Hur länge får skolan finnas kvar? Vad är Västras styrkor?  Hur ser elevernas resultat ut? Vad är framgångsfaktorer? Hur ser trafiksituationen ut utanför skolan? Vi fortsätter att bevaka frågan och ser brister i kommunikationen från skolans sida. Vi kommer att ta upp frågan igen och prata om hur situationen och informationen kan bli bättre.

 Rapport om läget i åk 2

Det har varit föräldramöte i årskurs två. Johan och Björn rapporterade från mötet. Det har varit många lärarbyten och många frågor kring verksamheten på fritids. Vi vill fortsätta diskussionen med kommande rektor. Utemiljön för de i årskurs två är också angeläget att lyfta. Vi kommer framöver att ta upp frågan om Trivselledare igen, som ett försök att få tillstånd mer omväxlande och roliga rastaktiviteter.

Klassresor

Hur skulle vi i föreningen vilja att samarbetet med skolan såg ut? Behöver vi ändra vår text kring årskurskonton hos VGFF till följd av detta? Frågan gäller om lärare kan/vill följa med och hur vi då ska presentera detta. Vi tar upp frågan med tillträdande rektor framöver.

Till nästa möte med skolledningen

Vi har fått en föräldrafråga kring om skolan får stänga tidigt för APT-möten? På Stockholms stads hemsida står: ”Öppettiderna kan variera och beror på de behov som finns. Däremot måste alla fritidshem hålla öppet under det som kallas för ramtid, om du som förälder har behov av det. Ramtiden är den maximala öppettiden och är helgfria vardagar mellan klockan 06:30 och 18:30.” Kan skolan kräva av föräldrar att de ska sluta tidigt på sitt arbete en gång i månaden? Vi tar upp frågan med skolledningen på nästa möte. Johan T ska undersöka om frågan prövats tidigare.

Frågor att följa upp under våren

  • Hur fortlöper arbetet med att få en mer jämn kvalitet på fritidsverksamheten?
  • Hur arbetar skolan med säkerheten: Inrymning och utrymning.
  • Föräldrar som anmäler sina barn till fritids på loven, men där barnen sedan uteblir.
  • Hur mycket film tittar man på skolan och fritids?

 

Sekreterare                                                                      Justerat av ordförande

Johan Tufvesson                                   Annika Wallin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s